Küçük Dudaklı Rahimler

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Labium minus pudendi (nymıphae – küçük dudaklar) :
Ortalama olarak 6-19 mm. yük­seldiğinde ve 3-5 mm. kalınlığında, 25-35 mm. uzunluğunda bar plika kıvrıntısı şeklinde olan küçük dudaklar, bazı ırklarda ve bazı Avrupalı kadınlarda 12 cm. uzunluğuna bile sahip olabilir. Bu tak­dirde îabium majus'larm çevrelediği rima pudendi'den dışarıya  doğru sarkabilirler. Bu hal bazan, mastürbasyon (onanie) gibi cin­sel tenbihler neticesinde de olabilir. Ddşarı taşdığı takdirde kah­verengi bir deri manzarası alır. Bazan küçük dudaklar pek ufak bir asimetrik olarak gelişebilirler. Genel olarak sol labium minus daha fazla gelişmiştir. Pek nadir olarak labium minus'lar teşekkül etme­miş olabilir. Bazen küçük dudakların çift olarak teşekkül ettikleri de görülür. Bu durum sekonder nymphae olarak isimlendirilir.
Labium minus'lar ince, fakat sağlam deri kıvrımlarıdır. Kırmızı, pembe bir denge sahiptirler ve erkeklerde penis'i örten deriye te­kabül ederler. Dış görünüşüyle tıpkı bir mukozaya benzer. Biraz pigment ihtiva eder, çok naziktir ve bundan dolayı da kolayca ya­ralanabilir, îç ve dış yüzlerinde bol miktarda yağ bezleri (glandulae sbaceae) ihtiva ederler ve kılsızdırlar. Yağ bezleri yeni doğan kız çocuklarında mevcut değildir ve ancak sonraki çocukluk yaşlarında teşekkül etmeye başlarlar. Gebelikte aşikâr bir gelişme gösterirler ve yaşlılıkta da yavaş yavaş kaybolurlar. Bu yağ bezlerinin smegma adını alan sekreti, sadece praeputium clitoridis altında değil, aynı zamanda sulcus nympho – labialis'te de bulunur.
Küçük dudakların esas dokusu elâstik liflerden, yağsız bağ do­kusundan ve düz adalelerden ibarettir. Bu bakımdan küçük dudak­lar, biraz da papüla mamma gibi erektil bir karaktere sahiptir ve sulcus nympho – labialis (interlabialis) ile labium majusdan ayrılmışlardır. Vulva'nın kapalı oluşu halinde labium minus'lann medial yüzleri birbirlerine temas eder. Küçük dudakların ön uçları symphyse'e doğru uzanarak clitoris istikametinde seyrederler ve burada iki kısma ayrıhrlar. Üst kol clitoris'i üstten sarar ve prae­putium clitoridis'in husulüne yardım eder. Alt kol ise glnas clitoris'i alttan sarar Ve frenulum clitoris'i meydana getirir . Küçük dudaklar arkada enlilemesine bir deri çıkıntısı halinde bir­leşirler ve frenulum labiorum'u meydana getirirler. Bu teşekkülün ön tarafındaki küçük çukurcuk fossa navicularis adım alır

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Abartma