Kurbağagiller(İkiyaşayışiılar)

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Kurbağagiller(İkiyaşayışiılar)
Bu sınıfa giren başlıca hayvanlar kurbağalar, karakurbağalar, kelerler ve semenderlerdir. Kur-bağagiller yeryüzünde ilk kez zamanımızdan 400 milyon yıl önce belirdi. Balıkların sudan çıkıp karada yaşamaya başlaması ve evrime uğraması sonucunda geliştiler. Karada yaşamaya ayak uy­duran bu balıklarda zamanla hava solunan akci­ğerler gelişti. Sonuç olarak hem karada, hem suda yaşayabilen canlılar meydana çıktı. Bu sını­fa giren canlıların çoğu hem suda, hem karada rahatça yaşayabilirlerse de, hemen hepsi yumur­talarını suya bırakırlar. Karada yaşasalar bile, yavrulamak için suya yakın yerler seçerler.
Az önce de değindiğimiz gibi, ikiyaşayışiı­lar yumurtalarını suya bırakırlar. Bu yumurtalar ya suyun içinde yüzer, ya da sudaki bitkilere. taşlara yapışıp kalır. Yavruların büyüyüp yetiş­kin hale gelmesi, ikiyaşayışlılarm ortaya çıkar­ken geçirdikleri evrimi andırır. Hayatının ilk
evresindeki kurbağa yavrusuna "iribaş" denir. İribaşm suyun içinde solunmasını sağlayan solun­gaçları vardır. Hayvan kendisine gerekli olan oksi­jeni solungaçlarıyla alır. İribaş, tıpkı bir balık gibi, kuyruğunu kullanarak yüzer. Ancak yavru büyüdükçe, balığa benzer özelliklerini yitirir. Akciğerleri, kolları bacakları gelişir. Gelişme ta­mamlanınca hayvan sudan çıkıp karada yaşama­ya ve hava solunmaya başlar.
Kimi ikiyaşayışiılar —örneğin kelerler— ömür­lerinin çoğunu suda geçirirler. Öte yandan kur­bağa, karakurbağa gibi ikiyaşayışiılar aynı ra­hatlıkla hem suda, hem karada yaşayabilirler. Semenderler ise daha çok karalan yeğ tutarlar.
İkiyaşayışiılar soğuk kanlı hayvanlardır. Ço­ğu ufaktır. Yalnız, Japonya'da yaşayan dev bir semenderin boyu 180 cm.'yi bulur. Bu hayvan bilinen en büyük ikiyaşayışlıdır. İkiyaşayışiılar üç ana türe ayrılır: kuyruklu, kuyruksuz ve ayak­sız (caecilian) ikiyaşayışiılar.
Kurbağalarla karakurbağalar ise kuyruksuz ikiyaşayışiılar türündendir. Bunların uzun, güçlü arka ayakları vardır. Bu ayaklar sayesinde karada sıçrayarak, suda ise kendilerini öne doğru iterek yol alırlar.

   

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Orhun Yazıtlarının Söz Dizimi