KUŞLARIN YAŞAYIŞI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

KUŞLARIN YAŞAYIŞI
Bütün kuşlar yumurtayla çoğalır. Genellikle ilkbaharda ya da yaz başlarında yumurtlarlar. Yumurtlama zamanına üreme mevsimi denir. Kuş önce eşini seçmekle işe başlar. Erkek kuşların çoğu kez parlak renkli tüyleri vardır. Parlak renk-leriyleve güzel ötüşleriyle dişi kuşun ilgisini çek­meye, bir yandan da öbür erkek kuşları uzak­laştırmaya çalışırlar. Kuşlar çok flörtçü yaratık­lardır, dişi de erkek de birbirlerine türlü oyunlar yapar. Sonunda çiftleşip bir yuva kurarlar.
Kimi kuşlar 20 kadar yumurta yumurtlar. Ama çoğu kuşlarda bu sayı 5-6 yumurtayı geç­mez. Çayır kuşlarının çoğu bir ya da iki yumur­ta yumurtlar. Yumurtaların sıcak tutulması ge­reklidir. Bunun için de kuş yumurtaların üzerine yatar ki, buna "kuluçkaya yatma" denir. Kimi vakit ana ya da baba kuştan yalnız biri, kimi va­kit de nöbetleşe ikisi birden kuluçkaya yatar. Kuluçkadaki kuşu eşi besler. Yumurtalar genel
likle iki ya da üç hafta sonra çatlar, içinden yav­rular çıkar. Ancak kimi kuşlarda kuluçka dönemi daha uzuncadıf,
Toprakta ya da suda yuvalanan kuşların ço­ğunda, yumurtadan çıkan yavrular tüylü ve tam gelişmiştir. Öyle ki yumurtadan çıkar çıkmaz yu­vadan ayrılabilirler. Bununla birlikte bir süre ana­larının bakımına ihtiyaçları vardır. Buna örnek olarak ördeklerle tavukları gösterebiliriz. Ağaç­larda yuvalanan kuşlarda ise, yumurtadan çıkan yavru genellikle iyi gelişmemiştir. Vücudu çıp­lak, tüysüzdür, gözleri görmez, hareket edemez. Genç yavru kuşlar genellikle çok açtır. Adalarıy­la babaları bunlara boyuna yiyecek taşır. Yavru kuş, boyuna beslenme sonucu, pek çabuk büyü­yüp gelişir. Yumurtadan çıktıktan birkaç hafta sonra ilk uçma dersini almaya hazır olur. Ana kuş kısa bir uçuş yapıp geri dönerek ve yav­ruyu yanına çağırarak onu uçmaya teşvik eder. Yavru kuş uçma sanatını öğrenince, aile dağılır ve yuvayı bırakır.
Kimi kuşlar hayat boyu aynı eşle yaşar, her yıl gene aynı yuvaya döner. Ancak çoğu kuşlar her yıl yeni bir yuva yapmayı yeğ tutar. Kuşların ömürlerinin uzunluğu çeşitlidir. Örne­ğin evcilleştirilmiş kuzgun 70, papağan 60 yıl yaşayabilir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
TEMA – KONU