Ma­kine ve santrallerin tipik çevirme verimleri

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Aygıt, bir enerjiyi başka bir enerji türüne çeviriyorsa verim, çevirme verimi olarak da adlandırılır, ilginç ol­ması bakımından çevremizde tanıdığımız bazı âlet, ma­kine ve santrallerin tipik çevirme verimleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Çevirici Verdiği Enerji Çevirme 
 Aygıt-Sistem Aldığı Enerji Verimi 
 Ampul Işık/Elektrik %5 
 Fluoresan Lamba Işık/Elektrik %20 
 iç Yanmalı Motor Mekanik/Kimyasal %25 
 Nükleer Reaktör Nükleer/Elektrik %39 
 Buharlı Türbin Mekanik/Isı %46 
 Pil Elektrik/Kimyasal %72 
 Kuru Pil Elektrik/Kimyasal %90 
 Hidroelektrik Türbin Elektrik/Mekanik %92 
 Elektrik Motoru Mekanik/Elektrik %93 
 Elektrik Jeneratörü Elektrik/Mekanik %98 
 Ütü-Elektrik Sobası Isı/Elektrik %100 
     
 
 Tablodan açıkça görüldüğü gibi, okyanus ısı sant­ralinin %1'lik bir enerji çevirme verimi, tablodaki de­ğerler yanında çok düşük kalmaktadır. Hidroelektrik santral (verim = %92) ve hatta nükleer enerji santral­leri (verim = %39) yanında, %1 verimle çalışan bir ok­yanus ısı santralini çalışır durumda tutmak, akıllıca bir iş olmasa gerek. Verim kavramı mühendislik bilimin­de o kadar önemlidir ki, mühendisler, yeni bir tesis, santral, fabrika vs. kurarken sistemin, yapılabilirliğini (feasibility) ve işletilebilirliğini (runtability), verimi (effi-ciency) ile birlikte önceden hesaplar ve incelerler. Ge­rekirse bir prototip (basitleştirilmiş ilk örnek) yapılarak, performansına bakılır. Elde edilen sonuçlara göre, esas sistemin kurulmasına ya da yapılmasına başlanır veya başlanmaz. Küba'nın Mantanzas Körfezi açıkları­na kurulan ilk okyanus ısı santrali de, bir prototip ola­rak düşünülebilir, ilk prototip başarısızlıkla sonuçlanmakla birlikte, gelişen teknolojinin katkısı ile deniz suyundan ısı enerjisi emen ısı pompaları uygu­lamaya konmuştur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
OLASILIK-OLABİLİRLİK BİLDİREN CÜMLE