MADEN ERİTME FIRINI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

MADEN ERİTME FIRINI
Demirin tasfiye için eritilmesi işlemi maden yapımcılığında en önemli işlerden biri­dir. Bu iş maden eritme fırınında yapılır, işlem sırasında fırının içinden sıcak hava Ufü-rülür.
Demir cevheri demir ile oksijen bileşimidir. Bu cevher fırında kok kömürü ile ısıtı­lır. Demirin içindeki oksijen kok kömüründeki karbonla birleşerek gaz haline gelir. Gaz ayrışınca geride demir kalır. Fırının içine üfürülen sıcak hava kok kömürünün sürekli yanmasını sağlar. Meydana gelen sıcaklık demirin erimesi için yeterlidir. Yabancı madde­lerin temizlenmesi için fırının içine ayrıca kireçtaşı katılır. Kireç bu yabancı maddelerle birleşerek erimiş halde bir "cüruf" oluşturur.
Maden eritme fırını, en çok 30 m. yükseklikte, duvarları tuğladan örülmüş bir silin­dirdir. Kok kömürü, demir cevheri ve kireçtaşı fırının ağzından içeriye atılır. Fırına üfü­rülen hava, fırının dibinden içeriye salınmadan önce muazzam tuğla sobalarda ısıtıltr. Bu sobalar da fırının tepesindeıvçıkan yanan gazlarla ısınır. Yanan kok kömüründen çıkan ısı demiri ergitir. Ergimiş demh" ocağın dibine akar. içinde yabancı maddeler bulunan erimiş cüruf bu ergiv iş demirin üzerinde bir tabaka meydana getirir.
Birkaç saatte bir erimiş demir fırının dibinden alınır. Sonra ya kalıplara dökülür, ya da daha sıvı haldeyken yeniden arıtılır. Fırından elde edilen demire "pik demiri" denir. Pik demirinin içinde karbon ve daha başka yabancı maddeler bulunur.
Maden eritme fırınları gece gündüz çalışır. Fırının astarı eskiyene kadar da çalışma­sını sürdürür. Büyük fırınlardan yılda 250 bin ton pik demiri elde edilir. Yalnız i ngiltere1 de maden eritme fırınlarında işlenen demir cevherinin miktarı 30 milyon tonun üzerin­dedir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Mensur şiir – düz yazı karşılaştırması