Maden Filizi

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Genel kural olarak, bir maden filizindeki değerli metal oranı arttıkça, o filizin işletim giderle­ri düşer. Dünyadaki başlıca altın filizlerinin ortala­ma altın oranı, maden filizinin tonu başına 6 gram­dan (gram/ton) biraz azdır; bu oranın değeri, dün­yanın en zengin filizlerinden biri olan Güney Afrika-Kloof filizindeki 14 g/t ve Utah-Bingham filizindeki 0,2 g/t değerleri arasında yer alan "yelpaze"yi ta­ramaktadır.
Sanayi, ezilmiş durumdaki maden filizlerini iş­lemek için, maden filizindeki altını bir araya geti­recek bir dizi fiziksel ve kimyasal teknikten yarar­lanır. Örneğin, yığını süzme yönteminde, maden filizi tozunu sodyum siyanür içinde erittikten (siyanürleştirdikten) sonra, bu sıvı, çinko yongalar ya da katot niteliğinde elektrotlar bulunan bir kap için­de dolandırıldığı zaman, altın, yongalar ya da elek­trotlar üzerinde çökelir. Çok bilinen, fakat altına çok yeni olarak uygu­lanan başka bir teknik ise, özel bakteriler yardımı ile "biyo-işleme"dir; bu yöntemde bakteriler, oksitleme ya da çözündürme etkisiyle, toprağı süzül­meye hazırlarlar. Bu yöntemlerin tümü, düşük oranlı maden ya­taklarının verimini artırmaya yarar. Ayrıca da, al­tın filizlerinin oldukça çeşitli olması (kükürtlü, de­mir oksitli, bakır oksitli, bizmut oksitli, vb.) dolayı­sıyla, çoğu zaman her durum için özel işleme yön­temleri uygulamak gerekebilir. Kükürt ve arsenikçe zengin filizler, altının, kim­yasal tepkimeye giren maddelerin merkezlerinde toplanması için, bir önişlemden geçirilmelidir. Son bir eleme olarak da, yüzdürme adı verilen teknik, maden filizinin farklı yapıtaşları için yüzey gerilimi­nin farklı olmasından yararlanır. Böylece kabın üze­rinde yüzen bir köpük ("yüzen hücreler") elde edi­lir; köpük kabarcıklarının merkezlerinde yalnızca altın değil, gümüş, arsenik ve bizmut da birikmiş olur. Sonra da, bu köpüğü kurutmak ve yumurta büyüklüğünde topaklara ayırıp, 1100°C'ye kadar ısıtılmış fırınlara koymak gerekir. En sonunda eri­miş maden, uçucu ürünler(başlıcaları arsenik, kü­kürt ve bizmut)den kurtulmuş olarak, fırının dışına akıtılıp toplanır; ayrıca, uçucu ürünler de, yararla­nılmak üzere toplanır. Örneğin, elde edilen arsin gazı, elektronik sanayiinde, kusursuz yarıiletken bir madde olan galyum arsenıür üretiminde kullanılır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM