MADENLERİN BİÇİMLENDİRİLMESİ

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

MADENLERİN BİÇİMLENDİRİLMESİ
Arıtma işleminden geçen arı maden birçok yöntemlerle biçimlendirilebilir. Bu yöntemlerin kimisinde maden sıcakken, kimisinde de soğuk­ken işlenir.
Erimiş maden döküm yöntemiyle biçime so­kulur. İstenen biçimde bir kalıba dökülerek soğu­ması beklenir. Sıcak ama katı haldeki madeni biçimlendirmek için çeşitli yöntemler vardır. Dövülerek biçime sokulabildiği gibi, hamur gibi yuvarlanıp açılarak da yaprak haline getirilebilir. Çubuk, boru gibi eşya ise madenin deliklerden geçirilmesi yoluyla yapılır. Buna haddeden geçir­me denir. Tel yapılırken de soğuk maden delik­lerden geçirilir. Soğuk maden de sıcak maden gibi yuvarlanıp açılabilir.
Kimi eşyalar yapılırken birçok maden parça­sının birbirine eklenmesi gerekir. Bu iş "kaynak" yoluyla sağlanır. Ek yerlerinde meydana gelen erimiş maden, parçaları birbirine kenetler. Maden eşyanın yapımında kullanılan bir başka yöntem de, maden tozlarının kalıba konulup üzerine ba­sınç ve ısı uygulanması yöntemidir.
Hazırlanmış maden eşyaya delik açma, kes­me ve zımparalama yöntemleriyle son biçimi ve­rilir. Çoğu madenler, özellikle de çelik hem ko­runma, hem güzel görünüş sağlamak için başka madenlerle kaplanır. Kimi madenlerse yalnızca boyanır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Orhun Yazıtlarının Söz Dizimi