Mehmet Emin Yurdakul

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Mehmet Emin Yurdakul (1869 -1944)

1869'da İstanbul'da doğan sanatçı 1944'te İstanbul'da vefat etmiştir, ilk öğreniminden sonra orta öğrenimini Askeri Rüşdiye'de tamamlayan sanatçı, Mülkiye idadisi'nde (lise) okumuş, oradan Hukuk'a başlamış, ama ikisini de yarıda bırakıp memurluğa geçmiştir. Hicaz, Sivas ve Erzurum'da görev yaptıktan son-1 ra 1914'te Osmanlı Meclisi'nde Musul milletvekili olmuştur. I. Dünya Savaşı sonunda istanbul işgal edilince, 1921'de Anadolu'ya geçmiş, Atatürk tarafından ilgiyle karşılanmış; Antalya, Adana, İzmir'de dolaşarak halkın ve ordunun manevi gücünü artırıcı konuşmalar ve çalışmalar yapmıştır. Cumhuriyet döneminde Şarki Karahisar, Urfa ve İstanbul milletvekili olmuştur. "Cenge Giderken" şiiriyle hem sarayın hem o dönemin halk ve aydınlarının sevgisini kazanmış, Türk Ocağı'nın kurucuları arasında yer almış, Türk Yurdu dergisinin sorumluluğunu üstlenmiştir.

Şiire Servet-i Fünûn döneminde başladığı hâlde hece ölçüsüyle, sade bir dille, millî duygu ve düşünceleri içeren şiirler yazmış, ilk şiir kitabı "Türkçe Şiirler" yayımlandığında büyük yankı uyandırmıştır. Şiirleriyle zor dönemlerde halka destek olmuş; savaş, kahramanlık vb. konularda millî bilince dayanan şiirler kaleme almıştır. Türk edebiyatına halkın sesini getiren şair olarak nitelendirilen Mehmet Emin, Osmanlıcılık ve islamcılık akımlarına karşı Türkçülük akımını savunmuş, bu yolda şiirler yazmıştır.

Şiire biçim yönünden yenilikler getirmiş, Türk şiirindeki geleneksel kalıpların yerine 13, 15, 17, 19 heceli, alışılmışın dışında kalıplar kullanmış; dörtlük geleneğinin dışına çıkarak üçer, altışar, sekizer dizelik kıtalardan oluşan şiirler yazmıştır. Hatta Servet-i Fünûn şairlerinin kullandığı sone nazım biçimiyle şiirler yazmıştır.

Şiir; Türkçe Şiirler, Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri, Zafer Yolunda, Ordunun Destanı, Dicle Önünde, Hasta Bakıcı Hanımlar, Turan'a Doğru, isyan ve Dua, Aydın Kızları, Ankara

Nesir: Fazilet ve Asalet, Türkün Hukuku, Dante'ye

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Dil ile Söylev