Meyan Bitkisi

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Meyan kökü, öksürük şuruplarında balgam söktürücü (ekspektoran), meyan balı ise, salgıyı artırıcı et­kide olduğu için, öksürük pastillerinde veya bitkisel şekerlerde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ülke­mizde de , bazı pastillerin formüllerinde bulunmaktadır. Glisirhizinin, antienflamatuvar (iltihaba karşı) etki­sin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu maddenin hidrolizi ile glisiretik asit elde edelir. Glisiretik asit, antienflama­tuvar etkiye sahiptir. Bu madde, halen piyasada bu­lunan ve ülsere karşı kullanılan ilâçların formülünde yer almaktadır. Meyan kökünün düşük oranda glisirhizin taşıyan ekstreleri, gastrik ülser tedavisinde kullanılmaktadır. Gli­sirhizin, addison hastalığının tedavisinde de kullanılmıştır. Bakınız meyan şerbetinden nerelere geldik! Meyanın kullanılışı bu kadar değil, daha var.
Meyan kökü, geleneksel Çin tıbbında da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca geleneksel Japon tıbbında (KAMPO), "kanzo" adı ile kullanılmaktadır. Kanzoda sadece meyan kökü bulunur. Diğer iki kampo ilâcı "shosaikoto" ve "ninjinto" dur. Bu iki ilâcın da terkibinde meyan kökü bulunmaktadır. Bu ilâcın da terkibinde meyan kökü bulunmaktadır. Bu ilâçlar HIV (Human immune deficiency virüs) taşıyan 9 has­taya verildiğinde, bu kişilerin kanlarındaki lenfosit sa­yısında artış görülmüştür. HIV, lenfositleri tahrip eder; dolayısıyla HIV taşıyanlarda, AİDS hastalarında oldu­ğu gibi, lenfosit sayısında azalma görülmüştür. Araş­tırmacılar, bu bulgudan hareketle, bu ilâçların AİDS hastalığının yayılmasını önlemede kullanılabilmeğini ileri sürmektedirler. Japonya'da 1987 yılında yapılan bir tıp kongre­sinde "Kanzo" nun, AİDS virüsü taşıyanları bu hasta­lığa yakalanmaktan koruduğu bildirilmiştir. Araştırıcılar bu ilâcı iki AIDS'Iİ, 2 ARC (AIDS-Releted Complex) ve 7 AİDS virüsü portöründen meydana gelen hasta gru­buna (günde 10 mg/kg glisirhizin üzerinden hesapla­nan dozda) ilk üç hafta için haftada bir, takip eden haftalarda haftada üç defa uygulamışlardır. Sonuç ola­rak, lenfositlerin T4 hücrelerin sayısının, 7 AİDS virü­sü portöründen dördünde  mm3 kanda 1,30-1,66 defa arttığı, birinde ise virüsün sebep olduğu lenf mo­dülündeki şişmenin azaldığı tespit edilmiştir, ilâcın et­kisi bir yıl sürmekte ve hiçbir yan etkisi bulunma­maktadır. Yukarıda kısaca verdiğim bulgulara göre, kampo ilâçları ve dolayısıyla meyan kökü, AİDS hastalığı ta­rafından bozulan bağışıklık sisteminin normale dön­mesinde rol oynamakta, yani AiDS'in bazı belirtilerinin ortaya çıkmasını önlemektedir. Tabiî bu bilgiden, me­yanın AiDS'e karşı hemen kullanılabilecek bir ilâç ol­duğu sonucu çıkarılmamalıdır. Ama, eski, kenara itilmiş drogların bile üzerinde araştırmalar yapıldığı takdirde, eski kullanışlarını açıklayabilecek bulgulara ve hatta, yeni etki ve kullanışlara ulaşabileceğini göstermektedir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.