Mısır Medeniyeti

13 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Mısır Medeniyeti, Afrikanın kuzeyinde Nil Nehri ve çevresinde kurulmuştur. Mısırın etrafının çöl ve denizlerle kaplı olması, başka  uygarlıklarla etkileşiminin daha az olmasına neden olmuştur. Bu nedenle Mısırlılar, kendine has bir uygarlıktır.

Daha önceleri "nom" denilen şehir devletleri varken, M.Ö. 4,000'li yıllarda Kral Menes'in iktidar olmasıyla merkezi krallık haline gelmiştir. Kral Menes'le firavunlar dönemi başlar. Mısır krallarına "firavun" adı verilirdi. Firavunlar, siyasi ve dini otoriteyi kendilerinde toplamışlardı. Kendilerini deTanrı olarak göstermişlerdi.

Mısır'daki tanrı kral anlayışı, Mezopotamya'da ise rahip kral anlayışının egemen oluşu, hem Mısır hem de Mezopotamya'da laik olmayan yönetim anlayışını yansıtmaktadır. Dinleri çok tanrılıdır. Tanrılarını, insan veya hayvan biçiminde betimlemişlerdir.

Firavunlar için piramitler yapmışlar, ölülerini mumyalamışlardır. Bu durum, öldükten sonra dirilme inancının olduğunu göstermektedir. Halk mezarlarına ise labirent denilirdi.

M.Ö. 525'te Persler ve M.Ö.333'te de Büyük İskender tarafından işgal edilmiştir. Büyük İskender'in istilası ile Yunan ve Mısır Medeniyetleri birbirini etkilemişlerdir. M.Ö.1,280'de Hititlerle Kadeş Antlaşması'nı imzaladılar.

Kendilerine has hiyeroglif yazısını kullanmışlardır. Yazılarını "papirüs" denilen bitki yapraklarına yazmışlardır. Eczacılık, kimya ve tıpta gelişmişlerdir. Matematikte "pi" sayısını bulmuşlar ve astronomide oldukça ileri gitmişlerdir

Rasathaneler kurmuşlar ve Nil Nehri'nin taşma sürelerini hesaplamışlardı. Güneş yılı esasına dayalı ilk takvimi Mısırlılar yapmışlardır. Romalılar, Mısır'dan aldıkları bu takvimi geliştirerek bugün kullandığımız Miladi takvimi meydana getirdiler. Mısır ekonomisi tarım, ticaret ve madenciliğe dayanıyordu.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.