Mitoloji ve Lâik Düşünce

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Mitoloji ve Lâik Düşünce:
tasvir ettiği Tanrılar Sitesi lâik bir siktedir. Bu tanrıların hepsi yeryüzü ile ilgilenirler. Onlar dünyamızın tanrılarıdır. Her ne kadar, tanrılar arasında Hades gibi ölüm ötesi âleme hükmedenler de vardır. Fakat tanrılar katında en silik ve tesiri en az olan Hades’dir. Homeros düşün-insanlar öldükleri zaman, zayıf ve donuk gölgeler  dünyasına göçerler. Ahiret cansız bir gölgeler âlemidir. Halbuki diğer tanrıların hepsi yeryüzünde bir olayı ve insanda mevcut bir vasfı temsil ederler. Kudreti temsil eder. Apollon güneşi, Artemis ay'ı, Poseidon denizi, Ares harbi, Athena sanat ve belâgati; Aphrodite güzelliği temsil eder. Bir kelime ile, Yunan tanrıları, bir taraftan tabiat kuvvetlerini, diğer taraftan insandaki y etilen (kabiliyet) temsil ederler. Tanrılar tabiatı yaratmamışlar, tabiat onları vazifelendirmiştir. Daha açık bir değimle Homeros’un destanlarında kâinatın mitolojik bir izahı yapılır. Fizik- tabiat burada hayal gücü ile açıklanır. Açıklama tarzı ne olursa olsun, bunun bir önemi yoktur. Önemli olan, tabiat karşısında alınmış olan lâik tavırdır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tanzimat Edebiyatında Roman