Mons veneris

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Mons veneris
Ayakta duran kadında dış genital organların mons veneris veya mons pubis diye adlandırılan iir knşşiî bira.?, kq.ha.nkna. kısmı görü­lür. Bu bölge puberteden itibaren kılla örtülü olup, üçgenin tabanı, yukarıda, transvers durumda, olan sulcus pubis tarafından huduttan-dırılarak karın ön duvarının dış yüzünden ayrılmıştır
Burası kadında pubis kıllarının üst sınırını gösterir. Üçgenin yan kenarlarını, sulcus pelvico – femoralisler (sulcus inguinalis) mey­dana getirirler. Tepesi aşikâr olmayıp, her iki labium majorislerle devam eder.
Mons pubis'in derisi nisbeten serttir, ve bol miktarda yağ bez­lerini ihtiva eder. Kadın dış genital organlarırum en kıllı yeri bura­sıdır. Kadın yaşlandıkça buradaki kıllar sertleşir, kalınlaşır ve da­ha sonraki yaşlarda beyazlaşarak seyrekleşir. Genel olarak kılların üst hududunu sulcus pubis teşkil eder. Kıllanmada, nadiren erkekler­de olduğu gibi, göbek istikametine doğru devam edebilir. Bu takdirde .yiriL yani erkek tipi bir kıllanmadan bahşedilir ve hormonal veya yapısal menşeli bir anomali bahis konusudur. Mons pubis kılları aşağıya .doğru labium majus kılları ile devam eder. Kıllar, yanlarda sulcus pelvico – femoraüs'îerde nihayet bulur
Mons pubis bölgesinin deri altı yağ dokusu, erkektekinin aksi­ne, oldukça zengindir ve böylece mons pubis'in kabarık şekli mey­dana gelir. Burada deri altı yağ dokusu kalınlığındadır. Yağ doku­su, bağ dokusundan, ibaret elâstik liflerle karışmıştır ve bunlar deri ve periostu birbirine bağlar.
 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Yapısalcılık ve Dilbilim