MORFO-SENTAKS

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

MORFO-SENTAKS
   Çağdaş dilbilimi morfoloji ve sentaksın birbirinden ayrılmayan iki kol olduğunu savunur. Morfoloji sistemleri ancak söz dizimi düzenleri incelenerek varılan sistemlerdir. Morfo-sentaks dildeki birimleri sınıflara ayırır ve birimlerin aralarında nasıl ilişki kurduklarını, birimlerin nasıl birbirlerine bağlandıklarını inceler. Sınıf ve ilişki biçimleri çeşitlidir. Dilden dile geçilince düzen, yapı ayrılıkları göze çarpar. Diller hep aynı şemalara uymazlar. Gramer kategorilerinin kurduğu örgüt, dillere göre değişir. Gramer kategorileri yalnız görev sınıfları – isim, sıfat, fiil ..- demek değildir. Birimler dilde başka sınıflara da girerler, cins, sayı, canlı-cansız, fiilde zaman veya süre, kip, çatı veya sentagmda uyuşma, bağdaşma, yönelim, bağlanmak, dönüşüm gibi.
Bu alanda amaç, dili bir yapı olarak göstermek, onu düzenleyen kategoriler silsilesini ortaya koymaktır. Bu işe en üst, en geniş kategorilerden, en soyut olanlardan başlanır. Çünkü onlar hemen göze çarpar. Derece derece daha dar, daha az soyut, daha karmaşık yapılara inilir. Cümle çeşitleri sonsuzdur ama cümle kurmaya elverişli yapıların sayısı hem sınırlı hem nispeten küçüktür. Öğeleri sınıflandırmak için biçim ve görevden hareket etmek gerekir. Sentaks hem kelimelerin girdikleri birleşimlerin, yapıların incelenmesi, hem bu yapıların kullanış ve değerinin incelenmesidir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
TANZİMAT EDEBİYATINDA TİYATRO