Muallim Naci

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Muallim Naci (1850-1893)
Asıl adı Ömer olan sanatçı, İstanbul'da doğdu. 1857'de babası ölünce annesiyle beraber dayısının yanına, Varna'ya, gitti, istanbul'da yarım kalan öğrenimini burada tamamladı. Arapça, Farsça ve Fransızcayı öğrendi. 1867'de Varna Rüştiyesi'ne öğretmen oldu. Naci mahlâsıyla şiirler yazmaya başladı. Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Muallim Naci, Mutasarrıf Sait Paşa'nın kâtibi oldu. Onunla birlikte Rumeli ve Anadolu'nun birçok yerinde çalıştı, istanbul'a dönünce gazeteciliğe geçti. 1883'ten itibaren Tercüman-ı Hakikat gazetesinin edebiyat sayfasını yönetti. Bu süre içinde klasik edebiyat taraflarına arka çıktı, gazetede onların yazılarına yer verdi. Mekteb-i Sultanî (Galatasaray Lisesi) ve Mekteb-i Hukuk'ta (Hukuk Fakültesinde) edebiyat öğretmenliği yaptı. Kalp krizinden öldü. Mezarı, Divan Yolu'nda Sultan Mahmut Türbesi'nin bahçesindedir.

Muallim Naci, Tercüman-ı Hakikat ve Saadet gazetelerinde o günlerde etkisi epey azalan klasik şiiri yeniden canlandırmaya çalıştı. Batı etkisiyle gelişen yeni edebiyatın o günkü temsilcileri Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit'e karşı klasik edebiyatı savundu.
Ancak o, yeniliklere son derece açıktı ve Batılı edebiyat anlayışına uygun birçok şiire imza attı. Her iki tarzda kaleme aldığı şiirlerinde devrine göre yalın ve duru bir Türkçe kullandı. .
Tenkitleri: Muallim, Yazmış Bulundum, Demdeme.

Şiirleri: Ateşpâre, Şerare, Füruzan, Sümbüle I. (kısım), Yadigâr-ı Naci.

Hatıra: Ömer'in Çocukluğu.

Tiyatro: Heder.

Edebiyat Tarih: Osmanlı Şairleri, Esami.

Edebiyat Bilgileri: Istılahat-ı Edebiye.

Söziûk: Lügat-i Naci

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
ANLATIM VE ANLATICININ AMACI