Namık Kemal

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Namık Kemal (1840-1888)

Tekirdağ'da doğan Namık Kemal, özel dersler alarak Arapça, Farsça ve Fransızcayı öğrendi. 1858'de istanbul'a gelen sanatçı, burada bazı sanat çevrelerine girerek değişik şairlerle tanıştı. Leskofçalı Galip, Hersekli Arif Hikmet gibi Encümen şairlerinden ilk klasik şiir sevgisini aldı ve klasik şiir tarzında ilk önemli şiirlerini yazdı.

İstanbul'da Tercüme Odası'na girdi, orada Şinasi ile tanıştı ve Batı edebiyatına yöneldi. 1867'de Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ne girdikten sonra Avrupa'ya kaçtı. Ziya Paşa ile Londra'da Hürriyet gazetesini çıkardı. 1872'de istanbul'a dönen Namık Kemal, yazdığı Vatan yahut Silistre piyesinin oynatılmasından sonra Magosa'ya sürüldü. Orada roman, tiyatro, tarih ve tenkit türlerinde birçok eser yazdı. 1876'da İstanbul'a döndü. Hükümet aleyhine yaptığı sert eleştiriler üzerine Midilli adasında mecburî ikamete tâbi tutuldu. Sonra mutasarrıf olarak Rodos'a, oradan da Sakız'a gönderildi. Sakız adasında öldü  Bir mücadele adamı ve idealist olarak yalnız Tanzimat döneminde değil, sonraki kuşaklar üzerinde de etkili oldu. Düşünce ve telkinleriyle de yeni bir edebiyatın kurulmasında büyük bir rol oynadı. Namık Kemal, şiirlerinde çoğunlukla sosyal konuları işledi.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
UYARI CÜMLESİ