Niyazi Mısri

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Yunus tarzı söyleyişin 17. yüzyıldaki önemli temsilcilerinden biri de Niyazi Mısri'dir.

Tanınmış bir mutasavvıf olan Niyazi Mısri hem aruz, hem de hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Okuduğumuz ilahiyi hece ölçüsüyle kaleme almıştır. Bu şiiri dörtlük nazım birimiyle ve 8'li hece ölçüsüyle yazmıştır.

Şiirde yalın, canlı, akıcı bir dil ve anlatım dikkati çekmektedir. Şair, duygularını yapmacıklı klan uzak, İçten bir hava içinde ortaya koymuştur. Yalnız şiirde diğer Halk edebiyatı ürünlerinde görülmeyen "gaflet: dalgınlık, ihmal; nâim: uyuyan, endişesizlik; zâr olmak: ağlayıp inlemek" gibi İslami kelime ve deyimler.

Şair, şiirde uyuyanlara sesleniyor. Onların erken kalkmasını, Allah'a yalvarmasını istiyor. Seher vaktinin önemine dikkat çekiyor. Bu tema, dinî-tasawufi Türk Halk edebiyatında çok sık işlenmiştir. Seher, tan yerinin ağarmasından güneşin doğduğu ana kadar geçen süredir. İslam'da bu süre sabah namazının vaktidir. İslami kaynaklarda insanların amellerini yazan meleklerin nöbet değiştirmesinin, nzıkların dağıtılmasının bu vakitte olduğu belirtilir. Bundan dolayı Türk halk kültüründe seher vaktinin ayrı bir yeri vardır. Türk halkı, seherlerde uyanık bulunmaya, yeni başlayan günde yapacağı işlerde Allah'tan yardım istemeye önem verir.

Niyazi Mısri, Tekke-tasavvuf şiirinin önde gelen temsilcilerinden biridir. O, tasavvufu sadece bilmekle kalmamış yaşamına da aksettirmiştir. Halvetilik tarikatının kendi unvanıyla anılan, Mıs-riyye şubesinin kurucusu olmuştur. Bu bakımdan hayat anlayışı ile şiiri arasında sıkı bir ilişki vardır.

 
Yüzyıllar boyunca Tekke şiirinin önderi sayılmış, şiirleriyle kafalara ve gönüllere Türkçe ile seslenmiştir. Tasavvuf akımını, taşkın ve gür lirizmi ile halka yansıtmıştır. Aruzla da şiirler yazmakla birlikte, genellikle heceyi kullanmıştır. Bu şiirlerde kullanılan ana tema, Tanrı aşkı ve insan sevgisidir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
TANZİMAT EDEBİYATI