OKS Paragraf Test Soruları – Deneme

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

1. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır." derler. Ne doğru söz. insanlar kendilerini tatlı dilleri, güler yüzleriyle sevdirirler. Bu ikisi olunca insana bütün kapılar açılır, bütün düğümler çözüıür.
Bu parça aşağıdakilerden f1angisiyle §.ül:: dürülemez?
A)   Gönüller tatlı dille, güler yüzle fethedilir.
B)   ilişkiler herkesle daha iyi olur.
C)   Kişi toplum içinde sevilip sayılır.
D)   Herkese sağlam bir ahlak dersi verilmiş olur.

2.   Sert bir rüzgar esti; önce soğuk, sonra da sıcak, hışım gibi sapsarı bir yağmur başladı. iri, ağır ağır döküldü, tek tek iri bal gibi tatlı çavuş üzümleri yıkandı, pırıl pırıl parladı. Atların kuyruklarından, sağrılarından oluk oluk sular akıyordu. Anavarza'ya bir yıldırım düştü, gök derinden gürledi.
Bu parçada yazar, aşağıdaki duygulardan hangisine yönelik bir ayrıntıya başvurmamıştır?
A) Koklama     C) işitme     B) Görme    D) Dokunma

3.     Onun yazılarında tarihin derinliklerinden çıkarılanlarla güncelolanlar, ilginç bir ilişkiyle karşımıza çıkar. O, kalemle tersinden gökyüzüne doğru kuyu kazmaktadır; yere bakanların değil, ileriye bakanların gördüğü …

Bu parçada sözü edilen yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)   Kalemini insanlığın gelişmesi için kullanmıştır.
B)   Geçmişle günümüzü büyük bir başarıyla bütünleştirmiştir.
C)   Zoru denemiş ve bunda da başarılı olmuştur.
D)   Halkın sorunlarıyla yakından ilgilenmiş ve bunlara çözüm yolları aramıştır.

4.   iyi konuşma bir teknik işidir, bir içtenlik işidir.
Bu ölçü bir sağduyu ve kafa dengesi ürünüdür. Açık seçiklik nasıl bir yazarın okurlarına karşı nezaket borcu ise iyi konuşma, güzel konuşma bir konuşmacının dinleyicilerine karşı ilk saygı borcudur.
Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi Çıkarılamaz?

A)   iyi konuşma teknik işidir.
B)   Güzel konuşma içtenlik ister.
C)   Konuşmacı konusuna hakim olamazsa başarılı olamaz.
D)   Konuşma açık seçik olmalıdır.
 
 

5.   Rıfat Ilgaz, romanları, oyunları, şiirleri ve tüm yaşamı halkın içinde geçen, ele aldığı konularda sürekli halkın, küçük sayılan insanın dert ve sorunlarını, kimi acı, kimi tatlı bir anlatımla okurlara, hem bugünün hem yarının okurları na ulaştıran bir sanatçıydı.
Aşağıdakilerden hangisi Rıfat IIgaz'm özelliklerinden değildir?
A)   Roman, şiir, tiyatro türünde eserler vermiştir.
B)   Ele aldığı konuların odak noktası kendisidir.
C)   Dar gelirli, yoksul insanların sorunlarını konu edinmiştir.
D)   Bugünü yarınlara taşıyabilen bir sanatçıdır.

6.   Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinin kıymeti gittiği yerlerde esaslı tetkikler yaparak, oraların ahlak, adet ve gelenek göreneklerini, ünlü kişilerini, binalarını ve tarihlerini inceleyerek yazmasıdır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi on cilttir. Altı cildi eski harflerle Ahmet Cevdet tarafından bastırıldı. Dört cildi de yeni harflerle Devlet Matbaası'nda basıldı.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?
A)   Evliya Çelebi'nin iyi bir araştırmacı olduğundan
B)   Evliya Çelebi'nin eserlerinde gittiği yerlerle ilgili ayrıntıları dile getirdiğinden
C)   Evliya Çelebi'nin dilinin kolayanlaşılır olduğundan
D)   Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinin on ciltten oluştuğundan

7.   Hemen bütün şiirlerinin konusu, kendi küçük dertleri, arzuları. Ama hayret! Bunların hiçbiri sadece şairin dertleri değiL. Hepsi, hepsi geniş bir kitlenin, bir insanlığın dertleri. Sosyal şiir nedir, diyenlere bu kitabı göstermek gerekir.
Parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A)   Şair kendi sorunlarını aniatırken toplum sorunlarını da dile getirir.
B)   Şiir güzellikleri, mutlulukları vermeli, okuyucuyu Üzmemelidir.
C)   En bireysel konularda bile toplumsal bir yan vardır.
D)   Şiir toplum için yazıımalı, topluma hizmet etmelidir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
SOMUT – SOYUT ANLAM