Orhun Yazıtlarının Söz Dizimi

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Bu çalışmada Orhun Âbideleri’nde geçen 251 cümle söz dizimi bakımından incelenmiştir. Giriş bölümünde Orhun Âbideleri hakkında bilgiler verilmiş, bu âbideler üzerinde şu ana kadar yapılmış çalışmalara değinilmiştir.
“Kavramların İşaretlenmesi” bölümünde kök veya köken hâlindeki dil ögeleri, başka dil veya lehçelerden alınmış dil ögeleri, yapım ekleriyle oluşturulan ögeler, isim tamlamaları, sıfat tamlamaları vb. gibi kelime grupları anlatılmış ve birer örnek verilmiştir. “Kavram İlişkileri” bölümünde isim ve fiil çekim ekleri, sıfat-fiiller, zarf-fiiller ele alınmış ve yapıları incelenmiştir. “Cümle” bölümünde cümle ögeleri, bu ögelerin yapıları, cümle dışı unsurlar, cümle başı ve sonu edatları metinden örneklerle incelenmiştir.
Daha sonra Orhun Âbideleri’nde geçen tüm cümleler ögelerinin dizilişleri bakımından karşılaştırılarak cümle kalıpları (toplam 1025 cümle kalıbı) tespit edilmiş, her kalıbın kaç defa kullanıldığı belirtilmiş ve birer örnek verilmiştir. Değerlendirme bölümünde ise bu kalıpların kullanım oranları ve yüzdelikleri tablolar aracılığıyla karşılaştırılmıştır. Eserin sonunda bir de şekil bilgisi indeksi vardır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
AD (İSİM )