OTOBİYOGRAFİ

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

OTOBİYOGRAFİ:Bazı ünlü kişiler hayatta iken kendi hayat hikâyelerini yazmışlardır. Bu tip yapıtlara otobiyografi  (öz yaşam öyküsü)denir.J.J. Rousseau: İtiraflar
Biyografi türü yazılar ayrıntılı bir şekilde öyküleyici bir anlatımla yazılır.
Biyografi türünün ilk büyük yazarı eski yunan edebiyatında Plutharkos'tur.Türk edebiyatında Tanzimat öncesinde Batılı anlamda yaşam öyküsü türüne rastlanmaz.Tanzimat öncesindeki Menakıpnameler (menkıbe name)  tasavvuf büyüklerinin hayatını konu alır.Ancak bunlar efsanelerle birlikte anlatıldıklarından destansı özellik taşırlar. Önceleri biyografiler, genellikle kralların, büyük din adamlarının ya da olağanüstü kahramanlıklar göstermiş ki şilerin hayatıyla sınırlıydı. Bunların biyografilerinde genellikle onların gerçek özelliklerinin ve niteliklerinin yanında efsanevî, menkıbevî özellikleri de vurgulanırdı. Kahramanların yüceltilmiş kişilikleri o topluma bir özgüven aşılıyor, ayrıca model kişilikleri sunularak onlar gibi olunması salık veriliyor ve bazı hikmetli davranışlarıyla da ibretli dersler verilmesi amaçlanıyordu. Örneğin Tanzimattan önce klâsik Türk edebiyatında yazılan menakıb-nameler, tarikat büyüklerinin kerametlerle dolu olağanüstü hayatları verilir.Daha çok mesleklerine göre düzenlenmiş ve birden fazla kişinin biyografisinin yer aldığı tezkire, menakıb, vefeyat, devha, sefine, tuhfe, hadika, fihrist, silsilename, şa-irname, gazavatname, sicil gibi adlar altında birçok eser kaleme alınmıştır.
Vekayiname adı verilen tarihlerde yaşam öyküsü bilgileri vardır.Bunların yanı sıra Divan Edebiyatı’ndaTezkire adı verilen eserlerde şairlerin yaşamları anlatılır,şiirlerinden örnekler verilirdi.
   Türk edebiyatında ilk biyografik eser  Malik Bahşi'nin Feridüddin Atar’dan çevirmiş olduğu Tezküretü'l-Evliya adlı eseridir.Türk edebiyatındaki ilk tezkireyi Ali Şir Nevai  ,Mecalisün-Nefais adıyla yazmıştır. Anadoludaki ilk tezkireyi ise
Sehi Bey ,Heşt Behişt adıyla kaleme almıştır.
   Bazı biyografi yazarlarımızı şöyle sıralayabiliriz;
1-Mithat Cemal Kuntay:Namık Kemal
2-. Mithat Cemal Kuntay: İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy   
3-Abdulhak Şinasi Hisar::Yahya Kemal'’e Veda,Ahmet Haşim Şiiri ve Hayatı
4-Yakup Kadri Karaosmanoğlu:Ahmet Haşim ve Atatürk
5-Bahçet Necatigil
6-Şevket Süreyya Aydemir:Tek Adam,İkinci Adam
7-Sadettin Nüzhet Ergün
8-Asım Bezirci: Nazım Hikmet -Rıfat Ilgaz

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
AYDINLANMA FELSEFESİ