Ovariumlarla ilgili embriyoner artıklar

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Ovarium'larla ilgili embriyoner artıklar:

Epoophbron (ROSRNMÜLLER organı), GARTNER kanalı ve Paroophoron.

Ovarium ile ilgili olan embriyoner artıklar, meşonepıhron'un inkişaf etmemiş; ve rudimanter olarak kalan kısımlandu1. Bunlar epoophoron, GARTNER kanalı ve paroophoron'dur.               ,

Tuba ve ovarium ayrı ayrı tutularak gergin bir şekilde birbirinden ayrılacak olursa, hilus ovarii'den tuba'ya doğru hemen hemem dikey bir şekilde uznanan, fakat tuba'ya yaklaşmadan evvel tuba'ya paralel ve uzunlamasına seyreden bir kanala ağızlanan uzantılar görülür (Resini: 27). Bu paraovarial uzantılar mesonephron'a ait idrar borucuklarının artıkları olup, titrek tüylü süindirik epitel il© örtülmüş kanalcıklar meydana getirirler. Bu kanalcıklar 6-15 tane olup ductuli epoophorie tranşversi (ekoophoron) adını alırlar. Bunlar 0,3 – 0,6 mm. kalınlığında ve 1 -1,5 cm. uzunluğundadırlar. Liganıentum latum'un mesosalpinx'i içinde seyrederek tuba'ya paralel olarak uznanan ductus epoophori longitudinalis'e (GARTNER) ağızlanır. Bu kanal, WOLFF kanalının artığıdır. Bazan epoophoron kanallarından kistler oluşur. Bunlara parovarial kistler denir. Ayrıca tuba'ya paralel seyreden kanaldan menşeini almış ufak, fakat bazan da büyüyerek klinikte ehemmiyet gösteren, saplı kistler de neşet eder. Bunlar MORGAGNİ'nin kist hyda-tique'leri (appendix vesiculosa MORGAGNİ) denir.. Bu teşekküller genel olarak yuvarlaktır, gergindir ve içinde sıvı mevcuttur. Ortaalma büyüklükleri leblebi veya yumurta kadar olabilir.

Parooptıoron ise nıesonephron'un alt kısmına ait bir embriyoner artıktır. Bu teşekküller iki yaşından itibaren nadiren görülürler. Bu bakımdan cinsi olgunluk yaşındaki kadında nadiren tes-bit edilirler. Burada uriner'in kalıntıları bahis konusudur.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
FONETİK