PARAGRAFIN YAPISI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

PARAGRAFIN YAPISI:
*   Paragraf kendi içerisinde yapısal bir bütünlük taşır. Paragrafı oluşturan cümleler bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır. Nasıl ki birbirinin üstüne konularak yükselen duvarın tuğlaları bir bütünlük taşıyorsa; cümlelerden oluşan paragraf da bütünlük içindedir. Paragrafı oluşturan cümlelerden biri eksik olursa paragrafın yapısı bozulur; giderek düşünce örgüsü bozuk olur.

*   Bir paragrafın yapısı üç bölüme ayrılır:
a) Giriş     
b) Gelişme   
c) Sonuç
*   Bir paragrafın birinci cümlesi giriş bölümü; son cümlesi sonuç bölümü; diğer cümleler de gelişme bölümüdür.
*   Giriş ve sonuç bölümleri birer cümleden oluşur; gelişme bölümündeki cümle sayısı, yazarın seçtiği konuya, ana düşünce ve onu besleyip destekleyen yardımcı düşüncelerin sayısına göre değişebilir.
*   Paragrafın yapısıyla ilgili olarak ÖSS'de sorulan soruları şöyle öbeklendirebiliriz:

a)       Paragraf Tamamlama: Paragraf tamamlamada giriş cümlesi, sonuç cümlesi ya da gelişme bölümündeki boş bırakılan bir cümlenin seçenekler içinde bulunması istenir.

b)       Paragraf Oluşturma: Bu tip sorularda karışık cümlelerin sıraya göre düzenlenmesi istenir.

c)       Düşüncenin akışını bozan cümleleri belirleme: Bu tip sorularda paragraftaki konu, duygu, düşünce bütünlüğünü bozan diğer cümlelerle anlam bağı bulunmayan cümlenin belirlenmesi istenir.

d)       Giriş cümlesini belirleme: Bu tip sorularda verilen seçeneklerden hangisinin giriş cümlesi olabileceği ya da olamayacağı sorulur
*   Böyle sorularda paragraftaki cümleler, olay, duygu, düşünce akışı mantıklı bir sıraya konularak düzenlenmelidir.
*   Dikkat edilmesi gereken diğer bir özellik de cümleler arası bağlayıcı öğelerdir. Bu bağlayıcı öğelerle cümleler birbirine bağlanır. Bu bağlayıcı öğeleri iyi belirlemek gerekir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tanzimat Şiirinde Tema