PERS İMPARATORLUĞU

13 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

PERS İMPARATORLUĞU
İlk Persler İran yaylasında yaşayan göçebe kavimlerdi. M.Ö. .VI. yüzyıl ortalarında Büyük Cyrus kendisini Med Kralı ilân etti ve birbiri ardı-sıra birçok fetih yaparak büyük Pers İmparator­luğunu kurdu. Kurduğu imparatorluğun sınırları Tuna boylarından Kuzeybatı Hindistan'a kadar uzanıyordu. Persler istilâ ettikleri ülkelerin kül­türünü alarak kendi kültürleriyle kaynaştırdılar. İmparatorluk iyi ve akıllıca yönetiliyordu. Bir­çok güzel yol yaptılar. Bu yollarda kralın haberci­leri için duraklar da vardı. Eyaletlerin başında, "kralın gözleri ve kulakları" olan birer satrap bulunuyordu.
Dara'nın (Daryus) hükümdarlığı sırasında Persler Yunan site devletleriyle uzun ve başarısız savaşlara giriştiler (M.Ö. 499-449). Birinci Pers Seferi bir fırtınanın donanmayı altüst etmesiyle sona erdi. İkinci Pers Savaşı'nda Atinalılar çok daha küçük bir orduyla Maraton'daPersler'i yen­diler. Üçüncü Pers Savaşı'nda Persler'in başında Serhas (Kserkses) bulunuyordu. Ispartalılar Ter-mopiller'de Pers ordusuna kahramanca karşı-koydular. En sonunda, Büyük İskender üç çar­pışmada büyük zafer kazanarak Pers İmparator­luğu'na son verdi: Granicus (M.Ö. 334), İssus (M.Ö. 333) ve Gaugamela (M.Ö. 331) savaşları.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
PARAGRAFIN SONUÇ CÜMLESİ