PSİKOTERAPİ’NİN GELİŞİMİ

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

PSİKOTERAPİ’NİN GELİŞİMİ

İlk psikoterapi kuramları ve yöntemleri ruh hastalıklarının din ve büyü karışımı nedenlere dayandığı görüşünden ya da bu hastalıkları bilimsel olarak incelenebilir ve tedavi edilebilir olgular olarak ele alan doğalcı görüşlerden kaynaklanıyordu. Hastalar 19. yy’ ın sonlarına değin genel tıp kurallarına göre tedavi ediliyordu. Psikolojik hizmetlerin yeterince gelişmediği dönemlerde psikoterapi bir tıp modeli olarak gelişmiştir. Bu dönemde psikoterapi toplumda Freud’ un geliştirdiği psikanaliz yöntemi gibi algılanmıştır.
Günlük ve insan davranışlarıyla ilgili psikolojik yöntemlerin, yanlış bir benzetme ile yapılandırılmış bilinçaltı bir yaklaşıma dayalı psikanaliz yöntemi ile eş tutulması, psikoterapi yöntemlerinin de uzunca süre yanlış algılanması sonucunu getirmiş ve gelişmesini engellemiştir. Çünkü psikanaliz yöntemi toplumda çok karmaşık, zor ve yılları alan bir süreç olarak bilinmekte ve tıp kökenli eğitin gerektirdiği ve üstün yetenekli sayılı uzmanlar tarafından yapılabildiği kabul edilmekteydi. Bu koşullara uyma zorluğundan dolayı da psikoterapi alanına girmek isteyenlerde çekingenlik yaratmıştır.
Akıl hastalıklarının kaynağı sorunu üstünde bir görüş birliğine varılamamıştır. Söz konusu hastalıkların fiziksel ya da ruhsal bir kökeni var mıdır? Bu hastalıklar fizyolojik bir eksikliğin sonucu mudurlar ya da çözümlenmemiş ruhsal bir çatışmanın belirtisi midirler? Bu durumda akıl hastalıklarının tedavisi, tıpla psikoloji arasında anlamı belirsiz bir konumda yer alır. Dolayısıyla psikoterapi yöntemleri (psikiyatri tedavisinin temelini oluştururlar), öbür tedavi yöntemlerinin (yatıştırıcılar, elektroşoklar, vb.) fiziksel ve kimyasal etkileriyle karşıtlaşırlar. Bu anlamda psikanaliz bir psikoterapi biçimidir. Psikoterapi nin konusunu, uygulama alanını tanımlamak kolay değildir. Gerçekten de bazı bedensel bozukluklarda (psikosomatik hastalıklar, organik dayanağı olmayan işlevsel bozukluklar, psikosomatik durumlar) ve iyi belirlenmiş bir psikopatolojik görünümü olmayan bazı uyum sağlama(aile, okul, evlilik, vb ile ilgili)güçlüklerinde kullanılan bir tedavi yöntemi olduğundan psikoterapi, yalnızca akıl hastalıklarının tedavi alanıyla sınırlandırılamaz. Tersine, bütün akıl hastalıklarının bu yolla tedavisi de olası değildir.
Bu dönemde psikolojik danışmanlar da hizmetlerini sürdürmüşler.ama psikoterapi yöntemlerine giren alanlardan belirli konular üzerinde yoğunlaşmışlar, bireylerin geleceğe yönelik planları ile ilgili meslek danışması, evlilik danışması gibi alanlara yönelmişler.
Ancak psikoloji ve psikoterapi yöntemlerinin hızla gelişmesi psikoloji ve psikolojik danışma konularında eğitim veren üniversitelerdeki akademik problemlerin nitelikli hale gelmesi psikoterapi yöntemlerinin de çeşitlenmesi ile “Tıp model psikoterapi” ile “Psikolojik model psikoterapi” arasındaki farklar azalmış, toplum ihtiyaçlarını karşılama ve alanda yetişmiş personel sayısı yönünden psikolojik yaklaşımlar ağırlık kazanmıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
DOLAYLI ANLATIMLI CÜMLE