Radyo

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

RADYO
Radyonun gelişmesinde birçok insanın emeği geçmiştir; yani radyoyu bulan bir tek kişi değildir. Radyo dalgalarının varlığını ilk belirten İngiliz matematikçisi Clerk Maxwell oldu (XIX. yüzyıl ortalan). 1888'de bir Alman bilim adamı olan Hertz ise radyo dalgalarım üretmeyi başar­dı, tik "telsiz" mesajını gönderenin Rus bilgini Popov olduğu ileri sürülüyor. Popov 1896'da bir laboratuvardan telsizle haber gönderdi. Gene aynı yıl, Marconi radyoyu kullanışlı bir haberleş­me aracı haline getirmek için ilk deneyleri ger­çekleştirdi. Marconi bu deneyi İtalya'da, babası­nın evinin bahçesinde yaptı. Yıllarca sonra, Comwall'dan Newfoundland'e Atlas Okyanusu' nu aşan bir haber göndermeyi başararak bütün bilim dünyasını şaşırttı. Çünkü o güne dek böy­le bir şeyin olanaksız olduğu sanılıyordu.
Radyo dalgaları dalgalı elektrik akımlarıyla üretilir. Dalgalı akınım önemli özelliklerinden biri de frekansı, yani bir saniye içindeki dalgalanma sayısıdır. Her istasyonun kendine özgü, belirli bir frekansı vardır. Alıcıdaki ayarlı bir devre ara­cılığıyla istediğimiz istasyonu bulabiliriz. Bu dev­re bir tel kangalı ile kondansatör denilen bir dü­zenden meydana gelmiştir. Kondansatör belirli bir frekansta yankılar, yani bu frekansa öncülük tanır. Kondansatörün değerini değiştirerek sesi yankılayan frekansı değiştirebiliriz. Böylece alı­cının ayarlanmış olduğu istasyon karşımıza çı­kar. Ayarlı devreden bulunan radyo sinyali çok zayıftır. Bundan ötürü, hoparlörden verilmeden önce sesin birçok kez büyütülmesi gerekir. Sesi büyütme işlemi transistörlerle ya da radyo lâm-balarıyla sağlanır. Alıcıda bir radyo lâmbası ya da transistor bulunur. Bunlar radyo dalgalanndan sesi ya da müziği almaya yarar.
Bir radyo verici istasyonunun en önemli par­çası radyo lâmbası ya da transistordur. Bu.nlar denetlenmiş frekansta dalgalı akımı üretmeye ya­rar. Frekansı denetlemek için genellikle bir ku­vars parçasının titreşmesinden yararlanılır. Akım birçok kez büyütüldükten sonra, antene yüklenir. Anten akımı radyo dalgalarına dönüştürür.
Bununla birlikte, radyo dalgalarıyla taşına­cak olan konuşma, müzik ya da telgraf sinyalleri, antene ulaşmadan önce "modülasyon" denen bir işlemden geçirilir. Bir tekniğe göre, radyo dalga­sının uzunluğu, konuşma ya da müziğin genişli­ğindeki değişikliklerle birlikte değişir. Buna "geniş" (amplitude) "modülasyon" denir (AM). Daha iyi sonuç veren başka bir teknikte ise, rad­yo dalgasının frekansı, konuşma ya da müzikte­ki değişikliklere uyarak değişir. Buna da "frekkans modülasyonu" (FM) denir. Telgraf sinyalleri radyo dalgasını ya açıp kapatır, ya da iki dalga arasındaki frekansı ileri, geri oynatır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Roman