Recaizade Mahmut Ekrem

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Recaizade Mahmut Ekrem (1847 -1914)
istanbul'da doğan Ekrem, Arapça ve Farsçayı babasından öğrendi. Daha sonra Fransizcayı da öğrenen sanatçı, Namık Kemal'i tanıdı ve onun yanında "Encümen-i Şuara" toplantılarına katıldı.

Namık Kemal'i tanımasının ardından edebiyat çevrelerine girmiş ve onun Fransa'ya gitmesi üzerine, 1867'de Tasvir-i Efkâr gazetesinin yönetimine geçmiştir. Eski-yeni edebiyat tartışmalarının merkezinde yer almıştır. Tanzimat ve Batı düşüncesinin ye
ni kuşağa benimsetilmesinde önemli rol oynamıştır. Sanatta güzellik ilkesini benimsemiş, "sanat sanat içindir" anlayışına bağlı kalmıştır. Eserlerinde daha çok, tabiat, aşk ve ölüm temalarını işlemiştir. Oğullarının, özellikle de çok sevdiği Nejad'ın ölümünden duyduğu acıyı dile getirdiği şiirleriyle daha çok karamsar duygular işlemiştir.

Şiir: Nağme-i Seher, Yadigâr-ı Şebâb, Zemzeme (3 cilt), Tefekkür (düz yazı ile karışık), Pejmürde (düz yazı ile karışık), Nijad Ekrem (2 cilt, anılarla birlikte), Nefrin.

Roman; Araba Sevdası.

Öykü: Saime, Muhsin Bey, Şemsa.

Oyun: Afife Anjelik, Vuslat, Görev Çağrısı, Çok Bilen Çok Yanılır.

Edebiyat üzerine yazdıklar;: Ta'lim-i Edebiyat, Takdir-i El-han, Takrizat.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
TEMA – KONU