SBS Paragraf

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

1.   Atalarımız yanılmamışlardır. Giyim güzelliğin aynasıdır. "Güzel bir giyim, iyi bir tavsiye mektubudur." diyen kişi de aynı gerçeği dile getirmiştir. Güzellik bir bütündür; bunun onda dokuzu giyimde kendini gösterir.
Paragrafta asıl vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Güzelliğin en önemli bölümü giyim güzelliğidir.
B)   Giyimine önem vermeyenler güzellikten söz etmemelidir.
C)   Atalarımızın her sözü doğrudur ve yerinde söylenmiştir.
D)   Güzellik giyimle sınırlandırılmalıdır.

8.   Her şeyden önce yazar, eylemi ve yazılarıyla zaten şaşırtıcıdır. Elbette şaşırtıcı oluşuyla sarsıcı oluşu arasında önemli bir yakınlık bulunulabilir. Sarsıcılığını önemli ölçOde şaşırtıcılığından, alışkanlıkları bozuşunda'" a;an bir insandır o.
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A)   Yazarın yazılarıyla eylemciliği arasında ilişki vardır.
B)   Yazar yazılarında toplumun değer yargılarını ve alışkanlıklarını yansıtır.
C)   Yazarı şaşırtıcı kılan eylemleri ve yazdıklarıdır.
D)   Yazarın sarsıcılığı farklı olmasından kaynaklanır.

9.   Sadece anlama yoluyla bir gerçeğe yönelen
insan, akılcılığın kuruluğu içindedir. Vardığı sonuçlar doğru; ama çoğu kez güzel değildir. Kişiyi doğruya götüren bu akılcı yönelimde coşku, düş zenginliği yoktur; fakat ölçü ve denge vardır.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)   Anlamının egemen olduğu gerçek, kuru ve yavandır.
B)   Akılcı yönelim kişiyi doğruya götürürken duygusallıktan uzaklaştırır.
C)   Anlama yoluyla bilimsel gerçeğe ulaşmak bilimsel çalışmalara özgüdür.
D)   Akılcı yönelimde coşku ve düş zenginliği yoktur.
 
 

10.   Coşkusu kadar sanatını da halka açan yazar, özentili üslOpçuların karşısına kendine özgü açık bir üslüp yalınlığıyla çıktı. Kişilerini halktan alarak "seçkin edebiyatına" gerçek halk edebiyatıyla karşılık verdi. Gerçek yaşama, topluma açılan bir görüşe öncülük etti.
Parçada sözü edilen yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)   Coşkulu bir sanatçıdır.
B)   Özentili bir üslObu vardır.
C)   Kendine özgü açık bir üslObu vardır.
D)   Gerçek yaşama açılan edebiyatçıların öncülüğünü yapmıştır.

11.   Sanatın evrenselliği belki de insanın boş durmaktan sıkılan bir varlık oluşuyla ilgilidir. Ancak can sıkıntısı tek başına sanat olgusunu açıklayamaz. Çünkü canı sıkılan kişi oyun oynamak, alış veriş etmek gibi oynayacak başka işler de bulabilir.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)   Sanatın evrenselliğine
B)   insanın boş durmaktan sıkılan bir varlık olduğuna
C)   Sanatın insanın can sıkıntısından doğduğuna
D)   Oyun oynamanın ve alış veriş etmenin insanıavuttuğuna

12.   Ağaca verilen değer bugün daha da artmıştır. izinsiz ağaç kesmek yasaktır. Bu hususta verilen cezalar bazı memleketlerde pek ağırdır, ölüm cezası bile verilmiştir. Bizim memleketimize gelince, halkımızın gönlünde köklü bir ağaç bilgisi ışıklanırsa, yurdumuz az zamanda yemyeşil bir cennet olur.
Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?
A)   Ağaca eskiden beri çok değer verildiğinden
B)   Ağaca günümüzde daha çok değer verildiğinden
C)   izin alınmadan ağaç kesilemeyeceğinden
D)   Türk halkının ağacı çok sevdiğinden

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
TANZİMAT DEVRİ TÜRK EDEBİYATI