SBS Paragraf Test Soruları

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

1.   Her toplum insanlığın bir parçasıdır. Bir toplumun mutluluk veya mutsuzluk sebepleri ne ise, öbür toplumlarınki de aynıdır. Bir toplumda mutluluk varsa bunun olumlu etkileri, öbür toplumlar üzerinde de görülür. Bunun tersine, bir toplum mutsuz ise bunun olumsuz etkilerinden öbür toplumlar da rahatsız olur.
Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)   Bir ulusun bağımsızlığı öteki ulusların tutumuna bağlıdır.
B)   Hiçbir toplum öteki toplumlardan soyutIanamaz.
C)   Bir toplumun mutluluğu öteki toplumların mutluluğuna bağlıdır.
D)   Bir toplum mutsuz olursa bundan öteki toplumlar da etkilenir.

2.   Seçme bir konuşma meclisinin zevklerine doyum olmaz. Bahisler gelip gider. Nükteler, kuşlar gibi konup kalkar; şimdi bir şey daha öğrenir, şimdi bir şey daha sezersiniz. Bitmesinden ve bozulmasından korkulan bir zevk içinde zamandan kopmuş gibi olursunuz. Parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A)   Üstün nitelikli bir sohbet ortamı insanı mutlu eder.
B)   Sohbet ortamında çeşitli konulardan söz edilir.
C)   Güzel konuşanlar her zaman sevilir sayılır.
D)   Güzel sohbetlerin hiç bitmemesi istenir.

3.   Seçtiğiniz yazıları en ince ayrıntısına kadar okumak, hazine bulmak için bütün tarlayı kazmak gibi bir şeydir. Oysa hazine avcıları bütün tarlayı kazmazlar. Hazinenin hangi taşın veya ağacın altında olabileceğini bilir, yalnız orayı kazarlar.
Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?
A) Tanık göstermeye    C) Örneklerneye    B) Tanımlamaya    D) Benzetmeye

4.   Eleştirmenin yargısına nasıl inanırım. Benim gibi bir adam değil ki o. Ben kitabı zevkim için, eğlenmek için okuyorum; o, okumayı kendine uğraş edinmiş. Kendi de ayırdına varmadan benliğine yeni bir şey katmak, özünü süslemek için okumuyor; bir iş görmek, para kazanmak için okuyor.
Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A) Tanımlamaya   B) Açıklamaya   C) Benzetmeye  Tartışmaya

5.   Bir dile zengin diyebilmek için, o dilde kullanılan sözcüklerin sayısına bakılır. Bu sayı ne kadar çoksa, o dil o kadar zengindir. Başka bir deyişle, zengin dilin anlatım gücü, o dilin zenginliği ölçüsündedir. Dil zenginse anlatım gücü de çoktur; bütün duygular, düşünceler, kavramlar zengin dille anlatılabilir.
Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A) Tanımlamaya   B) Açıklamaya   C) Benzetmeye  Tartışmaya

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
YALINLIK