SBS Türkçe Tarama Testi

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

1 . Aşağıdaki kelimelerden hangisi çoğul eki almamıştır?
A) Eller       B) Sandalyeler        C) Kiler    D) Vatandaşlar

2-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de” yanlış yazılmıştır?
A)   Bu, benim için de önemliydi.
B)   Evde oturup ders çalışacak.
C)   Yazısı pek te güzel değildi.
D)   Gelse de olur, gelmese de…

3-.Aşağıdaki sözcüklerin hangisi yanlış yazılmıştır?
A) Ankaralı   B) Edirne’ye
C) Manisa’lı   D) İzmir’den

4-Bir gerçeği anlatmak, bir konudaki görüş ve düşünceleri öne sürmek, bir tezi savunmak, desteklemek amacıyla yazılan yazılara verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tiyatro   B) Öykü      C) Makale    D) Şiir

   Veysel bu gurbetlik kâr etti cana
   Karıştır göçünü ulu kervana
   Gün geçirip fırsat verme zamana
   Sakın uzamasın yol deyi yazmış
5-Yukarıdaki dörtlükte kullanılan uyak (kafiye) türü ve redif aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yarım kafiye – redif   B) Tam kafiye – redif
C) Zengin kafiye – redif   C) Cinaslı kafiye – redif

6- Aşağıda verilen sözcüklerin hangileri anlamdaş değildir?
A) Öykü – hikâye   B) Kafiye – uyak
C) Ölçü – vezin      D) Zarf – Zamir

7. Aşağıdaki kelimelerden hangisi soyut isimdir?
A) Hava      B) Ses      C) Akıl      D) Dağ

8-Acı “ sözcüğü aşağıdaki  cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A)   Yemekler hep acı olmuş.
B)   Acı konuştu ama iyiliği için söyledi.
C)   Çekirdek acıymış.
D)   Buranın suları acıdır.

9. Hangi cümlede benzetme vardır? (1998 DPY)

A)   Çocuk, uyandığı gibi dışarı fırladı.
B)   Kardeşim, geldiği gibi gitti.
C)   Davetsiz misafir gibi ortada kaldı.
D)   Kitapları okuduğu gibi gerekli notları aldı.

10. Ünlü kişilerin hayat hikayelerini anlatan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir? (1991 DPY)
A) Röportaj   B) Bibliyografya     C) Biyografi   D) Hatıra

11-İlim, kula açılmış bir kucaktır;
Aydınlıktır, meş’aledir, ocaktır.
İlmin yüzü samimîdir, sıcaktır,
Cehaletin yüzü soğuk, buz oğul…

Dörtlük, konusuna göre hangi şiir türüne girer? (1994 FL)

A) Pastoral   B) Didaktik   C) Lirik       D) Epik

12-Aşağıdaki noktalama işaretlerinin hangisinden sonra cümleye büyük harfle başlanmaz?
A) Nokta    B) İki nokta   C) Soru İşareti   D) Noktalı virgül

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mi” yanlış yazılmıştır?
A)   Ali de mi bizimle gelecek?   
B)   Bugün hava sıcak mı sıcak.
C)   O, sinirlendimi ne yapacağını bilmez.
D)   Yakında taşınacak mısınız?
                           
Mehter alayı zafer havaları çalıyor. Yavuz Sultan Selim, yanında İbn-i Kemal ordusunun başında ilerliyordu. Mısır’ın piramitleri, Nil’in suları geride kalmıştı. İbn-i Kemal’in atı birden bire ürktü. Atının sıçrattığı çamur, Yavuz’un sırmalı kaftanına bulaşmıştı. İbn-i Kemal sapsarı kesildi. Vezirler de donakaldılar.
   Yavuz Sultan Selim:
             -Korkma efendi, korkma! dedi.
   Padişah vezire döndü.
             -Çabuk bana başka bir kaftan verilsin. Bu kaftan da çamuru temizlenmeden hazinemde saklansın. Ben ölünce sandukamın üstüne örtülsün. Bilginlerin atının ayağından sıçrayan çamur, benim için şereftir, dedi.
18-Yukarıdaki parçada geçen “donakalmak” deyimini, aşağıdakilerden hangisi açıklar?
A) Şaşırmak    B) Bakmak     C) Durmak   D) Beklemek

19-Yavuz Sultan Selim’in bu davranışı için aşağıdakilerden hangisini söylemek  mümkündür?
A)   Bilginlere verilen değeri anlatmaktadır.
B)   Saygılı davranmanın ölçüsünü göstermektedir.
C)   Kullanılan eşyanın saklanmasını öğütlüyor.
D)   Devlet adamlarında olması gereken ahlâkı sergiliyor.

20-“Ahmet’in annesinin arkadaşı bugün televizyona çıkacakmış.” Cümlesinde özne aşağıdakilerden hangisidir?
E)   Ahmet’in annesi
F)   Annesinin arkadaşı
G)   Ahmet
H)   Ahmet’in annesinin arkadaşı

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tanzimat Şiirinin Dil ve Anlatım Yönü