Şeker hastalığı

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Şeker hastalığı. Koroner arter hastalıklarında önemli risk faktörlerinden birisidir. Diyabet vücuttaki büyük ve orta çaptaki damarlarda olduğu gibi küçük çaplı arterlerde harabiyet yapar. Beyin, böbrek, göz arterlerinde olduğu gibi kalp damarlarında da bozukluklar meydana getirir. Özellikle kandaki şeker seviye­sinin kötü kontrol altında olduğu vakalarda kandaki kolesterol de yükselmekte ve riski artırmaktadır. Ayrıca diyabetli kişilerde kanda trombositlerin birbirine yapışması ve pıhtı oluşması daha kolaydır.
Şişmanlık, koroner arter hastalığının meydana gelmesinde doğrudan etkili değildir. Zaten bu kişilerin kandaki, kan ve şe­ker oranları fazla, arter basıncı yüksektir. Bu şekildek şişman ki­şiler birçok risk faktörünü bir arada taşımaktadırlar.
Fiziksel aktivitenin koroner arter hastalığında koruyucu bir etkisi olduğu ispatlanmıştır. Düzenli günlük egzersizlerin kan ko­lesterolünü azalttığı, arter basıncını kontrol altına alabildiği bil­dirilmektedir.
Hormonal faktörlerden tiroit bezinin az çalışması ve oral doğum kontrol hapı kullanılması birer risk faktörü olarak kabul edilmektedir.
Günlük yaşamdaki stresler, sosyoekonomik ve çevre faktörleri ve kişilik yapısı koroner arteryosklerozu hazırlayıcı risk fak­törleridir. Özellikle emosyonel stresler miyokart enfarktüsüne se­bep olabilirler. Hiddet, korku, ağır üzüntü ve sevinç kalbin işini ve duyarlılığını artırır. Fizikî egzersiz yapılmış gibi çarpıntı, ar­ter basıncında yükselme görülür. Koroner arter hastalığı işa-damlannda, idarecilerde ve sinirli kişilik yapısına sahip olanlar­da daha çok görülmektedir. Psikolojik yapılarına göre insanlar, tip A ve tip B diye iki gruba ayrılmaktadır. Yapılan araştırmalar­da tip A'da tip B'ye göre koroner arter hastalığının 2 kere faz­la olduğu ortaya çıkarılmıştır. Tip A kişilik yapısına sahip kişilik; sinirli, agresif, çok çabuk kızan, hiperaktif, uyumsuz ve huzur­suz kişilerdir.
Ağır üzüntüler, çok sevilen bir yakının ölümü, iş değiştiril­mesi, iş ve büyük miktarda para kaybı, boşanma gibi psikolojik stresler de birer sebep olarak gösterilmiştir.
Bütün bu faktörlerin yanında soğuğun damarlarda anî spazmlar yaparak hastalığı yapıcı etkisi vardır.
Ayrıca hiperürisemi de (gut hastalığı) arteryosklerozda bir risk faktörüdür. Kanda ürik asit seviyesi yüksek olan hastalar hiçbir şikâyet olmasa bile özel diyete alınmalı ve gerekli tedavi yapılmalıdır.
Ailevî yakınlık ve kalıtımında hastalıkta önemli bir rolü ol­duğu unutulmamalıdır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Servet-i Fünun Romanında Zaman