Shii­take Bitkisi

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Mantarlar, insanların protein açığının kapatılmasında önemli bir besin kaynağıdır. Halen dünyada, yenilebilir yüzlerce mantar türü bulunmak­ta, ancak pek çoğunun kültürü yapılamamaktadır. Bu yazımızda, kültürü yapılabilen mantar türleri arasında yer alan ve ülkemiz ekonomisinde önemli bir rol oy­nayabilecek Japon mantarı, meşe mantarı veya shii­take diye isimlendirilen Lentinus edodes (Berk.) Sing.'den bahsedeceğiz. Beyaz şapkalı mantar (Agaricus bisporus), artık dünyanın hemen hemen yer yerinde üretildiği halde, shiitake, daha çok Doğu Asya ülkelerinde üretilmek­tedir. Yetiştiriciliği esas olarak Japonya, Kore, Tayvan, Çin, Filipinler, Burma ve Borneo'da yapılmaktaysa da, dünya üretiminin % 80-85'i Japonya'da gerçekleşti­rilmektedir. Japonya'da halen 230.000 shiitake yetiş­tiricisi mevcuttur ve bu yetiştiriciler 1983 yılında 180.000 ton üretim gerçekleştirerek, ülke ekonomisi­ne 1,1 milyar dolar gibi çok yüksek bir katkıda bulun­muşlardır. Shiitake yetiştiriciliği, son yıllarda Avrupa ve Amerika'ya sıçramıştır. 1984 yılında, 1 kg kurutulmuş shiitake 20-80 dolar gibi yüksek bir fiyatla satılmıştır. Shiitake, shii ağacı mantarı anlamına gelip, shii ağacının devrik kütükleri bu mantarın konukçusudur. Yabanî tipleri, Asya ülkelerinin tropik alanlarında gö­rülmektedir, ilk defa, 2000 yıl önce Japonya ve Çin'­de kültürü yapılmış, lezzetinden ve tıbbî değerinden dolayı, bu mantara çok değer verilmiştir. Nitekim ye­tiştiği ormanlara yakın yerlerde yaşayan Samurai sa­vaşçıları, bu mantarı başkalarının toplamasını yasaklamışlardır. Halen, Japonya ve Çin'de hayat iksiri, uzun bir ya­şam sırrı olarak satılmakta, düğün yemeği olarak kul­lanılmaktadır. Pişirildiğinde, orjinal rengini koruduğu gibi, yemeğe hoş kokulu bir lezzet verir. Taze hali, be­relenmeye ve ezilmeye karşı oldukça dayanıklıdır. Ko­laylıkla kurutulabilir. Kurutulmuş shiitake, bünyesine kolaylıkla su çeker ve bu durumda bile renk ve yapı itibarıyla taze mantarlarla rekabet edebilir. Yapısında bulunan Lentinian adı verilen bir polisakkaritin, mafsalda habis tümörleri azalttığı veya yok ettiği kanıtlanmıştır. Diğer taraftan shiitake, beyin ka­namalarının, damar sertliğinin, virüs enfeksiyonlarının ve daha birçok hastalığın önlenmesinde etkili olduğu gibi, kan kollesterolünün ortadan kaldırılmasında, kan dolaşımının düzenlenmesinde de olağanüstü etkilidir.
100 gram mantar yenildiğinde, ancak 28 kilo ka­lori alınır ki, bu da, şişmanların zayıflamasında iyi bir diyet yemeği olduğunu göstermektedir.
Bünyesinde yüksek düzeyde bulunan ergosterol adı verilen bir kimyasal bileşik, güneş ışığı ve sunî ışıkta D vitaminine dönüşür. D vitamini ise, kemik ve kas ge­lişmesine yardım eder; raşitizm ve lenf hastalığının çı­kışını önler.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Dolaylı Anlatım