Şinasi

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Şinasi (1826- 1871)
1826 yılında istanbul'da doğan Şinasi, Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının ilk örneklerini verdi. Zekâsı ve kabiliyeti ile dikkati çeken Şinasi, 1849'da devlet hesabına maliye tahsili için Paris'e gönderildi. Burada Fransız edebiyatını ve sanatçılarını yakından tanıma fırsatını buldu. Batı'daki fikir ve sanat akımlarından etkilendi. Türkiye'ye Avrupaî bir düşünce ve edebiyat çığırı açmak hevesiyle döndü.

Yurda dönüşünde Mustafa Reşit Paşa ve Yusuf Kâmil Paşa'nın himayesinde memurluklar yaptı. Daha sonra devlet hizmetinden çekilerek, 1860'ta Agâh Efendi ile birlikte Tercüman-ı Ahval, 1862'de tek başına Tasvir-i Efkâr adlı gazeteleri çıkardı. Yazar, halk dilini benimsemiş, Türk edebiyatında ilk tiyatro örneği olan Şair Evlenmesi adlı oyunu ve Karakuş Yavrusu ile Karga Hikâyesi'ni halk diliyle yazmıştır.

Eserieri:
Şiirlerini Müntahabat-ı Eş'âr adlı kitapta toplamıştır. Fransızcadan yaptığı çevirileri de Tercüme-i Manzume adıyla küçük bir kitap hâlinde yayımlamıştır.

Tiyatro: Şair Evlenmesi.

Atasözleri: Durûb-ı Emsâl-i Osmaniye.

Şinasi'nin asıl önemli eseri çıkardığı gazeteler ve bu gazetelerde yayımladığı makalelerdir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
YORUM CÜMLESİ