SİNİRLER

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

SİNİRLER
Beyin ve çeşitli bölümleri ile omurilik rflil-yonlarca sinir hücresinden meydana gelmiştir. Bunları sinyal alıp gönderen merkezi bir telefon santralına benzetebiliriz. Hepsine birden "mer­kezi sinir sistemi" adı verilir.
Beyin, boz madde hücreleri ile ak madde hücrelerinden meydana gelmiştir. Beynin yüzeyi kıvrım kıvrımdır. Beyin, omurilikle birlikte, vücudun gerek bilinçli, gerekse bilinçsiz tüm hareketlerini denetler.
Merkezi sinir sistemi, "çevresel sinir sis­temi" aracılığıyla vücudun öbür kısımları ile bağlantıdadır. Çevresel sinir sistemi beyinle öbür organlar arasında haber götürüp getiren karmaşık bir şebekedir.
Vücutta özel duyu organları vardır. Bun­lar dıştan gelen bir uyarıya merkezi sinir siste­minin kesin bir karşılık vermesini sağlar.
Dış çevre ile doğrudan doğruya ilişkide olan deride dokunmaya, acıya ve ısıya karşı duyarlı, serbest sinir uçları vardır.
Kafatasının ön kesiminde, kemikli bir boş­luk içinde korunmuş olan göz, çevredeki ko­şullar üzerinde beyne ayrıntılı bilgi iletmesi bakımından özellikle önem taşır. Gözde ışığa duyarlı hücreler vardır. Bunlar "göz siniri" aracılığıyla beyne haberler ulaştırır.
işitme organımız kulaktır. Kulak işitme siniri aracılığıyla aldığı ses dalgalarını beyne gönderir. Kulakta ayrıca vücudun dengesini de­netlemeye yarayan bir mekanizma da vardır. Bu mekanizma, çoğu otomatik olan karmaşık bir haberleşme sistemiyle çalışır.
Vücudun koku duyusu koklama hücrele­rinden meydana gelmiştir. Kimyasal maddelerle uğraşan bu hücreler, burnun epitelyum astan içinde bulunur ve merkezi sinir sistemi ile doğ­rudan doğruya bağlantılıdır.
Dilde de kimyasal maddelere karşı duyarlı hücreler vardır ki, bunlara "papilla" denir. Pa-pillalar kimyasal maddeleri bulup inceler, son­ra da beyne haber ulaştırır. Beyin bu haberleri yorumlayarak maddenin tuzlu, tatlı acı ya da ekşi olduğunu bildirir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
ÖZLÜLÜK ( YOĞUNLUK )