Sinirler

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Monş pubis'in sinirleri, 12 nci throx ve 1 inci lumber omurga hizasından çıkan nervus üi – hypogastricus ve nervus ilio – inguina-lis'den gelir. Labium majus pudsndus'lann en kısımları, nervus ilioliguinalis ve nervus labialis anterior'dan, arka kısmı ise nervus pu-dendus'un bir dalı olan nervus perinealis'den alır. Labium minus pudendus'lar sinirden oldukça zengindir ve sinir dallarını puden-dus sahasından alırlar (Resim: 38). Keza clitorisde sinirlerini, nervus pudendus'dan alır. Buradan clitoris'e uzanan oldukça kalın sinir dalı nervus dorsalis clitoridis'dir. Clitoris aym zamanda sempa-tikusdan da dallar alır (Plexus hypogastricus). Nervus pudendus, glandula vestibularis majör'a da dallar verir. Vajina'mn sinirleri genel olarak vajina derisi altında ve muscularis'de serbest olarak sonlanırlar. Sinirlerin seyirleri esnasında bol miktarda ganglion hücreleri mevcuttur. Vajina'mn sinirleri, 2/3 yukarı kısmı için sempatik plexus utero – vajinalis'den (FRANKENHAEUSEFU ve alt kısmı için ise, nervus pudendus'u plexus pudendus'undan gelir.

Uterus'un önündekiler de plexus uterinus adını alırlar. Mons pubis'in venalan, vena pudfendalis extema yoluyla vena sephena magnada, vena obtueratoria, vena pudendalis intern ave vena haemorrhoidalis externa'da toplanırlar. Bilhassa küçük ve büyük dudakların vena sistemi erektil dokuyu tamamlarlar. Cinsi tenbih esnasında dolarlar. Bu bölgenin turgorunu kazanmasını temin ederler. Bilhassa clitoris, vena sistemi bakımından oldukça zengindir. Corpus clitoridis ve bulbus vestibuli civarında husule gelmiş pleksusler, cinsi temas veya tenbih esnasında dolarlar ve clitcris'in ereksiyonunu temin ederler. Burada husule gelen yaralanmalarda şiddetli kanamalara sebep olabilir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Dilde Biçim ve Anlam