SON ÇOCUKLUKTA KRİTİK YAŞLAR

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

SON ÇOCUKLUKTA KRİTİK YAŞLAR

ALTI YAŞ
Son çocukluk dönemine giren çocuk , 6 yaşlarına geldiğinde , 2,5 yaşında görülen olumsuz evrenin belirtilerini göstermeye başlar. Dengesiz , kurala karşı olan, isyankar bir tutum ve davranış içine girer.

6 yaşında çocuk, tembel ve kararsız görünümündedir. Çocuk bir kez daha 2,5 yaşında yaşamış olduğu karar verme güçlüklerine uğrar, yine bir şeyin olumlu ve olumsuz iki yüzü arasında hızla gelip gider.

Bir geçiş dönemi oluşturan bu yaşta, bedensel ve psikolojik kaynaklı bazı temel değişiklikler dikkati çeker. Bu yaşta süt dişleri dökülürken, kalıcı ilk azı dişi çıkmaya başlar. Orta kulak iltihabına en sık bu yaşta rastlanmakta, burun ve boğaz hastalıkları yine bu yaşta daha sık görülmektedir.

Çocuğun okula başlamasıyla birlikte, okul öncesine oranla, daha çok sayıda arkadaşla ilişki kurduğu, bunun yanında aile ilişkilerinin zayıfladığı, bireysel oyunun yerine, grup oyununun aldığı görülür. Başka bir değişle, çocuğun okul çağıyla birlikte grup çağına girdiği ve sosyal bilincin arttığı dikkati çeker.(Yavuzer,1999; s.119-120)

Bundan önceki buhran sırasında çocuk, “aileye ait benlik” denmesi uygun olan benliğini keşfetmişti. Altı buçuk yaş ile sekiz yaşları arasında çocuk, “sosyal benliğini” keşfeder.

Çocuk artık kendisini çeviren somut dünyaya hükmeder. Daha önceki yıllarda gayet şiddetli olan beden faaliyeti ve duyularının etkilenme yeteneği sayesinde çocuk, maddesel çevresini keşfetmiştir. Fakat zihin bakımından çocuğun, mekan ve zaman içimde gidip gelmesine olanak sağlayan zihin fonksiyonlarına, yani belleğe ve özellikle imgeleme şimdiden sahip olduğu görülür.

Oysaki çocuk aynı derecede okula gider. Çocuk okulda, ailesi içinde olduğu gibi artık ilgi merkezi olmadığını, fakat başka bir çocukla eşit olduğunu bazen acı bir şekilde keşfeder. Çocuk 5 yaşında olduğu gibi, kendi kendine konuşmak ve benzerlerinin yanında tek başına oynamak hakkında artık sahip olmadığı, fakat onlarla gerçek münasebetler kurması ve büsbütün yene bir disipline tabi olması gerektiği için, bu durum onu daha çok sarsar.

Çocuk, kendisini vasilikleri altında tutanlara karşı koymadan özgürlüğünü elde edemez.6-7 yaşlarından ibaret olan devre, aynı zamanda, aile anlaşmazlıklarını, erkek ve kız kardeşler arasındaki anlaşmazlıkları, kaprisleri ve kıskançlıkları, özellikle erkek çocuğunun babasıyla olan güçlüklerini kapsayan bir devredir. Okulun ve yeni sosyal münasebetlerin keşfedilmesinin, çocuğu hiç olmazsa, bu yöne kuvvetle yöneltmesi ve onu yeni ilgiler sarması gayet yararlıdır. Aynı şekilde, çocuk, hayatının bu nazik devresinde, onun varlığında uzun ve sürekli bir iz bırakabilecek olan lüzumundan fazla şiddetli sarsıntıların bulunmaması da gerekir.(Jacquın,1976 ; ss 82-88)

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KLASİSİZM