Süper Bebekler

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Geleceğin üstün insanlarının eğitimi anne karnında başlayacak.
Gürkan ÖZTÜRK
Ç ocukların üstün bir zekâya ve değişik yeteneklere sahip olması, herhaıde her ana babanın en çok istediği özelliklerden biridir. Bu amaca ulaşmak için çeşitli yöntemler deneyen, yürümesini bilmeyen çocuğa yüzme öğretmeye, daha yem konuşmaya başlayan bir çocuğa şiir ezberletmeye, henüz yürümeye başlayan bir yavruyu mükemmel oır futooicu olarak yetiştirmeye çalışan eoeveynler, her toplumda rastla­yabileceğimiz tiplerdir. Hatta bu istek, bazen millî bir htiras halini bile alabilir, ikinci Dünya Savaşı sıraların­da Hitler'in Alman milleti için bu tür oır nesil yetiştir­meyi planladığı bilinmektedir, öte yandan Osmanlı Devleti'nde bilgin bir kışının doğan her çocuğu için kendisine yüklü miktarda ek maaş ödenmesi, böyle­ce çocuklarını da kendisi gibi yetiştirmesinin teşvik edil­mesi, herhalde arzulanan "üstün insan" yetiştirme idealinin bir yansımasıdır. Öte yandan şimdiye kadar gerek eğitimciler, ge­rek ruh bilimciler ve gerekse ana babalar "süper çocuk" çalışmaların:, genellikle doğum sonrası evre­ye hasretmişlerdir. Fakat son yıllarda doğum öncesi insan psıkoiojisiy'e ilgilenen baz uzmanlar, belki de bu konuda herkesten daha başarı:; olmuş ve görül­düğü kadany.a harika sonuçlara ulaşmışlardır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
ANLATIMINA GÖRE PARAGRAF TÜRLERİ