T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SOR

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8. SINIF 1. DÖNEM  1. YAZILI SINAV SORULARI

ADI       :
SOYADI   :
NUMARA   :

1-   Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in liderliğinin en çok ön plana çıktığı olaydır?(10p)

a-   Vatan Ve Hürriyet Cemiyeti’ni kurması
b-   Trablusgarp Savaşı
c-   Çanakkale Savaşları
d-   Kafkas Savaşı

2-   İtalyanlar’ın 1911 yılında Trablusgarp’a saldırmaları üzerine aralarında Mustafa Kemal’in de bulunduğu bir gurup subay bölgeye giderek mücadele başlatmış,İtalyanlar’a karşı da bir çok başarı sağlamışlardır.Bu sırada Balkan savaşlarının başlaması üzerine Osmanlılar Uşi Antlaşması’nı imzalayarak Trablusgarp’ı İtalyanlar’a bırakmak zorunda kalmışlardır.( 10 p )

Bu duruma bağlı olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

a-   Balkan devletlerinin Osmanlı’ya saldırması İtalyanlar’ı cesaretlendirmiştir.
b-   Balkan devletleri İtalyanlar’ı desteklemişlerdir.
c-   Balkan savaşları yüzünde Osmanlılar Trablusgarp’ı İtalyanlar’a vermiştir.
d-   Osmanlılar Balkan savaşlarında büyük bir direniş göstermiştir.

 3-Aşağıdaki haritada Osmanlı devletinin I.Dünya savaşında savaştığı    cepheler gösterilmiştir. Numaralara göre cephe isimlerini yazınız.( 12 p )

 

1-) …………………………..      2- ) …………………………..   3-) ………………………….

4- ) ………………………….      5-)  ……………………………   6-) ………………………….

4-   Aşağıdaki bilgilerde boş bırakılan yerlere gelebilecek en uygun sözcükleri yazınız ( 25 p )

    1.Dünya Savaşında Osmanlıların kazandığı tek cephe ……………………… cephesidir.
   Mustafa Kemal’in Balkan savaşlarında ……………………………… yer alması,Çanakkale cephesinde başarılı olmasını son derece etkilemiştir.
   Tarih boyunca en büyük hayalleri boğazları ele geçirmek olan …………………1.    Dünya    savaşında Osmanlılar’ın karşısında yer almışlardır.
   1.Dünya Savaşı’ndaki taarruz ettiğimiz cephelerden birisi Kafkas cephesi diğeri ise ………………….. cephesidir.
   1. Dünya savaşında İttifak devletleri Osmanlılar,Almanlar,Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve …………………………….dan oluşmaktaydı.

5-   Mustafa Kemal’in Selanik gibi çok dilli,çok dinli,çok kültürlü bir kentte dünyaya gelmesi onun kişiliğini nasıl etkilemiş olabilir?Düşüncelerinizi kısaca yazınız ( 13 p )

6-   Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların önüne “D” yanlış olanların önüne “Y” yazınız.(30p)

…… İtilaf devletleri Ruslar’a Çanakkale’den götüremedikleri yardımı götürebilmek için Kanal cephesine saldırmıştır.
…… Tüm İslâm milletlerini bir araya toplama düşüncesine Osmanlıcılık adı verilmiştir.
…… Mustafa Kemal Harp Akademisini bitirdikten sonra Suriye’de  görev almıştır.
…… Osmanlı’nın kurtuluşunu Türk milletinin kendisinde gören düşünce akımına İslamcılık  denir.
…… Mustafa Kemal Kafkas cephesinde 16.Kolordu komutanlığı yapmıştır.
…… 1. Dünya savaşının asıl nedeni Sırplı bir gencin Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun veliahtını öldürmesidir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
BİR ANLATI NASIL DÜZENLENİR?