TAAŞŞUK-I TALAT ve FITNAT Romanın özeti

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

TAAŞŞUK-I TALAT ve FITNAT Romanın özeti

Talat, bir kalemde çalışmaktadır, işe gider gelirken tütün almak için uğradığı Hacı Babanın dükkânında onun üvey kızı Fıtnat'ı görür ve ona âşık olur. Fıtnat da kafes aralıklarından gördüğü Talat'a âşık olmuştur.

Titiz ve huysuz bir adam olan Hacı Babanın, evlatlığının dışarıya çıkıp kimseyle görüşmesine izin vermediğini öğrenen Talat, tek çareyi Fıtnat'a nakış gösteren Şerife Kadınla tanışmakta bulur. Bunun için de kız kılığına girerek ve Ragıbe adını alarak Şerife Kadının evine nakış öğrenmeye gider. Şerife Kadın, Fıtnat'la Ragıbe'yi tanıştırır.

Talat, Fıtnat'ın da kendisine âşık olduğunu anlayınca, ona kendisini Talat'ın kız kardeşi olarak tanıtır. Talat her gün kıyafet değiştirerek Fıtnat'ın evine gitmektedir.

Şerife Kadın, Üsküdar'da Toptaşı'nda bir konak sahibi zengin ve dul bir adam olan Ali Bey'le Fıtnat'ı evlendirmeyi düşünür. Fıtnat ise bu haberi duyunca çılgına döner. Ragıbe'ye bu haberi verdiği gün gerçek ortaya çıkar: Ragibe, Talat'ın kendisidir. İki genç şayet evlenemeyecek olurlarsa intihar etmeye karar verirler.

Fıtnat'a evdekiler bir hile yapar ve onu Ali Beyle nikahlarlar ve yazlığa gidiyoruz diyerek düğün evine götürürler. Gerçeğin farkına varan Fıtnat, kendini Ali Bey'e teslim etmez. Aralarındaki tartışma esnasında Ali Bey, Fıtnat'ın boğazından kopan ve elinde kalan muskayı açıp okuduğunda onun öz kızı olduğunu öğrenir. Ali Bey telâşla Fıtnat'ın odasına geri döndüğünde vakit çok geçtir, genç kız bir çakıyla intihar etmiştir. Bu arada Talat da gelir. O da sevgilisini kanlar içinde görünce dayanamaz ve ölür. Şuur kaybı geçiren Ali Bey de sadece altı ay yaşar.

Romandan bir bölüm

Bizim Talat Bey üç dört seneden beri tütüne alışmış olup Lâleli kurbünde (yakınında) bir tütüncünün müşterisi idi ki, her gün kaleme gider iken ondan tütün alır idi. Bir gün Talat Bey Hacı Babanın dükkânının önünden geçer iken "Bir de şu tütüncüden kırk paralık tütün alayım bakayım, bunun tütünü nasıldır ki herkes buna bu kadar rağbet ediyor" diyerek Hacı Babanın dükkânına yanaşır, tütün ister.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.