Tanzimat Edebiyatı İle İlgili Çözümlü Sorular

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

1. Şinasi ve Agâh Efendi'nin birlikte çıkardığı — ile birlikte — başlar. Bu, Batı'ya yönelmiş bir Türk Edebiyatıdır. Toplum hayatımızın hızla değişme ve gelişme akımlarının itici fikir gücü bu dönemde başlar. Yaşamdan kopuk, sembollere boğulmuş — yüzyıllar boyu süren etkileri bu dönemde ortadan kalkar.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)   Tasvir-i Efkâr – Servet-i Fünûn edebiyatı – Halk edebiyatının

B)   Tercüman-ı Ahval – Tanzimat edebiyatı – Divan edebiyatının

C)  Ceride-i Havadis – Halk edebiyatı – Türk edebiyatının

D)  Takvim-i Vekayi – Fecr-i Âti – Halk edebiyatının

E)   Tercüman-ı Ahval – Halk edebiyatı – Divan edebiyatının

Çözüm

Parçada "Şinasi ve Agâh Efendi" isminden, sözü edilen edebiyat döneminin "Tanzimat" olduğunu anlıyoruz. Bu iki ismin çıkardığı ve Tanzimat'ın başlangıcı kabul edilen gazete iste "Tercüman-ı Ahval"dir. Dolayısıyla birinci yere "Tercüman-ı Ahval", ikinci yere "Tanzimat edebiyatı", üçüncü yere de yaşamdan kopuk ifadesinden dolayı "Divan edebiyatı" getirilmelidir.

2. Aşağıdalerden hangisinde Türk edebiyatında ilk defa Tanzimat döneminde görülen edebiyat türleri bir arada verilmiştir?

A)   Makale – roman – hikâye – fıkra

B)   Eleştiri – roman – şiir – tiyatro

C)   Hikâye – fıkra – tiyatro – masal

D)   Roman – şiir – makale – deneme

E)   Fıkra – gezi yazısı – hikâye – roman

Çözüm

A'da verilen "makale, roman, hikâye, fıkra" türleri Türk edebiyatına ilk kez Tanzimat döneminde girmiştir. B'de "tiyatro", C'de "masal", D'de "şiir", E'de "gezi yazısı" Türk edebiyatında Tanzimat'tan önce de görülen edebiyat türlerindendir. Dolayısıyla cevap A seçeneğidir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
PORTRE