TARIM VE ENDÜSTRİ

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

TARIM VE ENDÜSTRİ
Avrupa'daki çiftlikler genellikle küçüktür ama, iyi işletilmektedir. Çiftliklerde çalışanlar Avrupa nüfusunun yaklaşık üçte birini meydana getirirler. Batı Avrupa'daki çiftçiler ileri yöntem­ler kullanırlar, bu sayede de hektar başına yük­sek verim alırlar. Başlıca tarım ürünleri arpa, yulaf, şekerpancarı, fasulye, bezelye ve tütündür. Tahılların başında buğday gelir. Akdeniz ülkele­rinde incir, üzüm, zeytin, hurma yetişir.
Mandıracılık ve süt ürünleri de Avrupa tarı­mında önemli bir yer tutar. Tereyağı, peynir ve süt üretiminde Danimarka, İngiltere ve Hollanda başta gelir. Danimarka, Yunanistan, İspanya ve irlanda'nın ihraç ettikleri maddelerin yarısı besin maddeleridir.
Avrupa'da çok geniş madencilik ve yapımcı­lık alanları vardır. Bunların en büyüğü Batı Al­manya 'daki Ruhr Vadisi'dir. Bu geniş bölgede çok miktarda kok kömürü, kimyasal maddeler, ağır makineler, demir ve çelik yapılır. İsviçre saat yapımında, Belçika dantelcilikte ileridir. Fransa'nın şarapları ile parfümleri dünya çapında ün kazanmıştır. Batı Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve İsveç'te otomobil endüstrisi gelişmiştir.
Dünya kömürünün beşte üçü Avrupa'da çıka­rılır. En zengin kömür alanları İngiltere, Rusya, Batı Almanya ve Polonya'dadır. En çok demir çıkan ülkelerin başında ise İngiltere, Fransa, Rus­ya, Batı Almanya ve İsveç gelir. Dünya demiri­nin Hemen yarısı Avrupa'da üretilir. Öte yandan Fransa, Yunanistan, Macaristan ve Rusya'da da zencin boksit (alüminyum cevheri) yatakları vardır

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.