Tasavvuf Edebiyatı Test Soruları

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

1. 18. yüzyılın tanınmış tasavvuf âlimlerinden olan —, Arabistan ve Mısır'ı dolaşmıştır. Şiirlerini "İlahiname" adı altında toplayan sanatçı, yetmişten fazla eser yazmıştır. Ünlü eseri "Marifetname"de çağının jeolojiden astronomiye, fizyolojiden psikolojiye kadar pek cok alandaki bilgilerini bir araya getirmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Niyazi Mısri           
B) Bayburtlu Zihni
C) Pir Sultan Abdal             
D) Aziz Mahmut Hüdai
E) Erzurumlu İbrahim Hakkı

Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni
Ben yanarım dün ü günü
Bana seni gerek seni .     

2. Bu dizeler aşağıdaki dinî – tasavvufi ürünlerin hangisinden alınmış olabilir?

A) Semai
B) Deme
C) Nutuk
D) İlahi
E) Devriye

3. Aşağıdakilerin hangisi Halk şiirinin genel özelliklerinden biri değildir?

A)   Dörtlük nazım birimi kullanılmıştır.
B)   Ölçü olarak aruz vezni esas alınmıştır.
C)   Şiirler genellikle belli bir ezgiyle okunmuştur.
D)   Yalın ve akıcı bir dil kullanılmıştır.
E)   Koşma, semai, varsağı, ilahi gibi nazım şekilleri kullanılmıştır.

4. Aşağıdaki dizilerin hangi tamamen Tekke şiiri ürünlerinden oluşmuştur?

A)   Nefes – nutuk – deme – mersiye
B)   Nutuk – deme – ilahi – sathiye
C)   İlahi – devriye – sathiye – ağıt
D)   Sathiye – ilahi – taşlama – nutuk       
E)   Güzelleme – devriye – nefea – mani   

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tevriye