TELGRAF

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Mektup dışında yazılı haberleşme araçlarından biri de “telgraftır”.Telgraflar,bir haberi bildirmek ya da kutlamak amacıyla yazılırlar.Telgrafta söylenecekler kısa ve öz biçimde söylenmeli,gereksiz ayrıntıdan kaçınılmalıdır.Telgraf kağıdının üst tarafına telgrafın cinsi (normal,acele,yıldırım),gideceği kişinin adı ve adresi,altına kutlama yahut haber metni;alt tarafa isim ve adres yazılır. Mektup türünün kaynağı yazanın buluşuna kadar götürmek mümkündür.çünkü yazı bir anlamda iletişim duyurmak demektir. Mısır firavanlarının (m.ö14.15 yy,)Hititlerin mektupları bunun birer kanıtıdır.Batı edebiyatında mektup türünün ilk örneklerini Eski Yunanda görürüz.Mektubun edebi bir tür olarak gelişimi Latin edebiyatına dayanır.daha sonra Fransa İtalya,İngiltere ve Almanyada bu türün yayınlaştığı görülür.Özellikle Fransa'da Mime de Sevgine,Voltaire,Reusseau mektup türünü çok kullanan sanatçılarıdır. Türk edebiyatında da mektup türünün  geçmişi eski dönemlere dayanır.Münşeatlarda(düz yazı) özel ve resmi mektuplara oldukça fazla yer verilirdi.Yalnız bunların dili çok süslü ve ağırdır ,münşeatler yazarın adıyla anılır.Münseat-ı Feridün Bey ,Münşeat-ı Kani.. Tanzimanttan bu yana yazılan özel mektuplarda doğal  açık süssüz bir anlatım sergilenmiştir.Kimi yazarlarımızın mektupları bir araya getirilerek yayımlanmıştır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KLASİSİZM