TOPRAKTAN ÇIKAN MADENLER

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

TOPRAKTAN ÇIKAN MADENLER
Yeryüzünün dış kabuğunun, ya da yer kabu­ğunun büyük bir kısmı madenlerden meydana gelmiştir. Ne var ki bunların ancak birkaçı bildi­ğimiz maden görünümündedir. Örneğin altın,platin gibi değerli madenler her zaman maden görünümünü korurlar.
Bununla birlikte, madenlerin büyük çoğun­luğu —demir, kalay gibi— doğada başka kimyasal öğelerle, ya da elemanlarla bileşik halinde bulu­nur. Bu bileşiklerin çoğu ilk bakışta madene hiç benzemez. Genellikle kaya ya da taş topaklan ha­lindedirler. Bunlar birçok işlemlerden geçirilerek içlerindeki maden ayırt edilir. Böyle toprak ha­lindeki madenlere ' 'maden cevheri'' adı verilir.
Madenler de, maden bileşikleri de dünyanın her yerine aynı ölçüde dağılmamıştır. Daha çok belli bölgelerde, sınırlı maden yataklan içinde bulunurlar. Maden cevherlerinin topraktan çıkarıl­ması işine "madencilik" denir. Kimi vakit'maden yatağı toprağın üzerinde, ya da
Bu gibi durumlarda madencinin işi daha kolaydır. Bütün yapacağı dev küreklerle cevheri bulunduğu yerden küreyip kaldırmaktır. Ancak, kimi vakit maden yatağı toprağın yüzlerce, hattâ binlerce metre altındadır. Bunlara ulaşmak için derin ma
an kuyuları açmak gerekir, örneğin Güney Afrika'daki altın madenlerinde, altın toprağın yaklaşık üç buçuk kilometre derinliğinden çıkarılmaktadır.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
TANZİMAT DÖNEMİ ÖĞRETİCİ METİNLERİ