TRAFİK KARMAŞASINDA ÜÇ TEKERLEKLİ ÇÖZÜM

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Trafik karşamasının giderek artması, otomo­bil üreticilerini yeni ve alternatif modeller geliş­tirmeye zorluyor. Son geliştirilen mikro adlı üç tekerlekli küçük araç motosiklet kadar çevik ay­nı zamanda da bir otomobil kadar rahat ve güvenli.
Mikro, küçük bir araç. Gövdesi 142 cm yük­seklikte, eni ise sadece 91 cm. Bu kadar dar göv­deli bir aracın virajları alması hayli zordur. Her an devrilme tehlikesi vardır. Bu tehlikeye karşı tasarımcılar mikronun gövdesine 25°'ye kadar dönebilme imkânı veren bir sistem geliştirdiler.
Mikro, ön ve arka olmak üzere yatay bir mil­le birleştirilmiş iki parçadan oluşuyor. Arka bö­lümdeki iki teker 350 cc 'Yık 12 beygir gücündeki motoru ve otomatik vites sistemini taşımaktadır.
Mikronun denge sisteminin kalbi merkezkaç kuvvetine dayalı olarak iş gören bir sarkaçtır. Ara­cın bir yanındaki sarkaç dönüş sırasında merkez­kaç kuvvetinin etkisiyle dönüş yönünün tersine bir hareket yapıp eğik konuma gelir. Sarkacın bu konumunda çalışmaya başlayan bir hidrolik valf, iki yanda bulunan ve aracı sağa ve sola yatırma­ya yarayan silindirlerin birini yüksek basınçlı bir sıvı ile doldurur. Silindirin dolmasıyla itilen pis­ton, aracı istenilen duruma getirir. Bu hareket sı­rasında arka bölüm sabittir Mikronun denge sisteminin çalışma mekanizma­sı: Araç düz bir yolda giderken sarkaç düşey doğ­rultuda hareketsizdir (1). Araç sağa dönerken sarkaç merkezkaç kuvvetiyle sola yatar (2). Ça­lışmaya başlayan hidrolik valf sol silindiri don­durarak aracın ön bülümünün sağa doğru yatmasını sağlar (2). Dönüş boyunca sarkaç ara­banın eksenine paralel konumdadır. Silindirler de oldukları pozisyonda kitlenmişlerdir (3). Sa­ğa dönüş pozisyonundan çıkarken sarkaç sağa eğilir; sol taraftaki silindir boşalmaya sağ taraf­taki silindirse dolmaya başlar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.