TRKÇE DERSİ 1.DÖN.YAZILI (7.Sınıf)

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ALİ RIZA ALTINTAŞ İ.Ö.O.TRKÇE DERSİ 1.DÖN.YAZILI (7.Sınıf)

ADI SOYADI :                                                                                                        ALDIĞI NOT:
SINIF:
NO:                                                           
                                                                            ŞEKİL
         “İçi dışı bir olmalı insanın.” der atalarımız. Dış temizliği ,iç temizliğinden doğar.İç düzen,dış düzeni yaratır.Görünüşü bozuk birinde düzgün bir kişilik nasıl olur ki?
         Ancak dış görünüşe önem vererek içimizin pisliklerini gizlemeye de kalkmamalıyız.İçimiz tertemizse eğer;dışımız da tertemiz olmalıdır.İçli dışlı mükemmelleşmeliyiz.İşte uygar insan böyle olur.
         Düşünce de böyledir. Ben iyi düşünürüm mü diyorsunuz?O halde mutlaka güzel söylemeli ve iyi yazmalısınız.Özü olanın herhalde kendine özgü bir izi de olur.Yıkıntıda define devri çoktan geçmiştir.Şimdi altın külçelerini ve değerli kağıtları,insan aklının en güzel eserlerinden olan kasalarda ve özel yerlerde saklıyorlar.Biçim,özden ayrı düşünülemez.Biçim özün bir yansımasıdır.Dış da içi yansıtır.
                                                                                                                       Hasan Ali YÜCEL
SORULAR

1. Metinde geçen dış temizliği ve iç temizliği sözlerinden ne anlıyorsunuz, kısaca açıklayınız.( 10 )
2. Yazar “Ben iyi düşünürüm.” diyen kişilerden neler bekliyor? ( 10 )
3.  Metnin ana düşüncesini yazınız. ( 5 )
4. Yazarın güncel bir konuda görüşlerini ,kesin yargılara varmadan ,kendi kendiyle konuşur gibi anlattığı,kısa,planlı düşünce yazılarına  ne denir?  ( 5 )
5. Metinde geçen aşağıdaki sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıkları ile eşleştiriniz. ( 10 )
     İç-dış                              temel anlam
     Pislik                             mecaz(değişmece anlam)
     Devir                              terim anlam
     İç                                    karşıt (zıt ) anlam
     Külçe                              sesteş (eş sesli)
6. a. Aşağıdaki tümcenin öğelerini gösteriniz. ( 5 )
        “ Biçim,  özden   ayrı   düşünülemez.”

     b. “düşünülemez” eyleminin çatısını yazınız. ( 5 )
          Öznesine göre:
           Nesnesine göre:
7.Aşağıdaki sözcüğün yapısını inceleyiniz. ( 10 )
            Y  I  K  I  N  T  I

8.Aşağıdaki sözcükleri uğradıkları  ses olayları ile eşleştiriniz. ( 10 )
       D e v r i                                     ünsüz benzeşmesi
       T e m i z l i ğ i                           kaynaşma (yardımcı ünsüz)
       G e ç m i ş t i r                           ses türemesi (ikizleşme)
       K ü l ç e l e r i n i                       ünsüz yumuşaması
       R e d d e t t i                               ses düşmesi
9.Gelecekte bir anne ve baba olacaksınız. Çocuğunuza nasıl davranırdınız?Bu konudaki duygu ve düşüncelerinizi planlı bir biçimde yazınız. ( 30 )
                                                                                                                                Başarılar dilerim

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
NİCEL – NİTEL ANLAMLI SÖZCÜKLER