TÜRK EDEBİYATI DERSİ 10.SINIFLAR I.DÖNEM I.YAZILI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

TÜRK EDEBİYATI DERSİ 10.SINIFLAR I.DÖNEM I.YAZILI
ADI SOYADI:
SINIFI / NUMARASI:
SORULAR
1.   “… Akşam oldu, gün kavuştu. Meryemce seleden kuru yufkaları aldı, suladı. Sofraya serdi. Yufka yarılamıştı. Meryemce, köye dönünceye kadar yufkalar bana yeter diye düşündü. Ocaktaki bulgur pilavı kaynıyordu. Meryemce bir baş soğanı yumruğuyla kırdı. Soğanı yumrukla kırmak gerek. Kesince acısından yenmez… ” Yukarıdaki metinden hareketle dönemin zihniyetini yorumlayınız.

              Erdi aşın taturgan (Konuk doyuran idi)
             Yavlak yagıg katargan (Düşman püskürten idi)
             Boynın tutup kadırgan (Boynun tutup kıran idi)
             Bastı ölüm agtaru(Ölüm bastı,yere çaldı)

             Yagı otın öçürgen (Düşman ateşini söndüren)
             Toydın anı köçürgen  (Düşmanı püskürten)
             Işlar üzüp keçürgen  (İşleri koparıp başaran)
             Tegdi okı öldürü    ( Zaman oku yere vurdu)
2.   Yukarıdaki şiirden hareketle yazıldığı dönemin insanları ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunabiliriz?
3.   Yukarıdaki şiiri şekil bakımından inceleyiniz. (Soru üzerinde)
4.   “Oğuz Kağan Destanı” ile izlediğiniz “Truva” filmini düşünürsek destanın konusunu oluşturan idealler nedir? Açıklayınız.
5.   Oğuz Kağan’ın “Tip” olarak İlyada Destanındaki “Paris” ten farkı nedir?
6.   Oğuz Kağan destanı kaçıncı yüzyılda ortaya çıkmıştır? Sebepleriyle yazınız.
7.   Günümüzde “uzay” ile ilgili bilgilerden yola çıkarsak gelecek zamana nasıl bir “mitolojik öğeler” ortaya çıkar?
8.   Aşağıdaki şiiri kim, nasıl, niçin, nerde söylerdi? Adı nedir?
     Kış yaygaru savlayur     (Kış yaza karşı söyler)
     Er at menin yavrayur   (Er, at benimle sertleşir)
     İgler yeme savrayur        ( Hastalıklar iyileşir,)
     Et yin takı bekrişür       ( Et ve beden pekleşir)

     Tumlıg kelip kapsadı   (Soğuk gelip kapladı)
     Kutlug yayıg tepsedi    (Kutlu yazı kıskandı)
    Karlap ajun yapsadı     (Kar dünyayı kapattı)
    Et yin üşüp emrişür    (Vücut üşüyüp titreşir)
9.   “Türeyiş Destanı” …………………………Türklerini anlatır.
“ ………….., ………………, ………………….., ………………… mitolojik ögeleri Türk Destanları’ nda bulunur.
    10. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.
a) (…) Destan dili halk dilinden ayrıdır.
b) (…) Sagu Divan Şiirinde “Ağıt” adını alır.
c) (…) Şamanizm, yuğ, göktanrı, kımız, kopuz sözcükleri İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatına özgüdür.
d) (…) Gazel yazılı Edebiyat Dönemine ait bir türdür.
e) (…) Destan döneminde olağanüstü olaylar seyrek görülür.

Başarılar    Her soru 10 puan.                           

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Tanizmat Edebiyatının Genel Özellikleri