TÜRK EDEBİYATI DERSİ 12. SINIF I. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMASI

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

1-Aşağıdaki cümlelere uygun kelimeleri  yazınız.
a)   Cahit Sıtkı TARANCI şiirlerinde……………… ve …………..… temalarını işler.
b)   Fütürizm’in  kurucusu İtalyan……………………….. ‘dir.
c)   Serbest nazmın temelini oluşturan serbest müstezadı edebiyatımızda ilk olarak ……………. ve ………… kullanmıştır.
d)   Milli edebiyatın sade dil anlayışı ……………………. ‘nın kurulmasıyla resmileşmiştir.
e)   Saf şiir anlayışına uygun şiirler yazan Yedi Meşaleciler topluluğu içinde en başarılı örnekleri ………… …… … …….. ……. vermiştir.
2- Aşağıdaki cümlelerin yanlarına  doğru ise  (D) , yanlış ise (Y)  yazınız.
a) Beş hececiler saf şiir anlayışına uygun şiirler yazmıştır.   (  )
b) Sembolizm, parnasizme tepki olarak doğmuştur.   (  )
c) Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatında hece ölçüsü yanında aruz ölçüsü de kullanılmaya devam etmiştir.   (  )
d) Sembolistlere göre makine, teknoloji hayatın her alanına girmelidir.   (  )
e)  Toplumsal gerçekçi yazarlarda  hiçbir  dinsel ve töresel bağa saygı yoktur.   (   )

Kökü bende bir sarmaşık
Olmuş dünya sezmekteyim.
Mavi, masmavi bir ışık   
Ortasında yüzmekteyim. A.Hamdi Tanpınar
3- Yukarıdaki şiir Cumhuriyet dönemi şiir anlayışlarından hangisine girer? Sebepleri ile birlikte yazınız.

Zamanla nasıl değişiyor insan!
Hangi resmime baksam ben değilim.
Nerde o günler, o şevk, o heyecan?
Bu güler yüzlü adam ben değilim
Yalandır kaygısız olduğum yalan.           Cahit Sıtkı Tarancı
4- Yukarıdaki şiirin a) kafiye ve rediflerini  gösteriniz. b) temasını yazınız. c) ölçüsünü belirtiniz.

Şakaklarıma kar mı yağdı ne?
Benim mi Allahım bu çizgili yüz?
Ya gözler altındaki mor halkalar?
Neden böyle düşman görünüyorsunuz;
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?    Cahit Sıtkı Tarancı   
5-Yukarıda verilen  şiirdeki edebi sanatlardan iki tanesini yazarak açıklayınız.
6-Aşağıda verilen eserlerin sanatçılarını yazınız.
Karalama Defteri………………………………………
Denizaşırı………………………………………………..
On İkiye Bir Var………………………………………….
Çile  ………………………………………………………
Memleketimden İnsan Manzaraları……………………….

7-Fıkra ile makaleyi kanıtlanabilirlik ve dil- anlatım yönlerinden karşılaştırınız.
8-Sembolizmin Batı edebiyatındaki üç temsilcisini yazınız.
9-  Aşağıdakilerden hangisi "Yedi Meşaleciler" olarak bili¬nen topluluğun sanatçılarından değildir?
A) Yaşar Nabi            B) Cevdet Kudret                 C)Z. Osman Saba     D) A. Muhip Dıranas   E) Kenan Hulusi

Cumhuriyet Dönemi’nin tanınmış şairlerindendir. Fransız Sembolist Baudeleire’in etkisi altında kalmıştır. Şiirlerinde Türkçenin sıcaklığını ve akıcılığını bulmak mümkündür. Hece ölçüsü ile şiirler yazarken uyağa sıkıca bağlıdır. Şiirlerinde etkili bir lirizm vardır. “Ömrümde Sükut”, “Düşten Güzel” , “Sonrası” en tanınmış şiir kitaplarıdır.
10-  Yukarıda sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?           A) M. Cevdet Anday          B) Enis Behiç Koryürek      C) Yahya Kemal Beyatlı     D) Cahit Sıtkı Tarancı     E) Ahmet Haşim
11- Aşağıdakilerden hangisi, Cahit Sıtkı Tarancı'nın özel¬liklerinden değildir?
A)   Önce Garip sonra da İkinci Yeni grubuna katılmıştır.
B)    Şiirlerinde genellikle hece ölçüsüne bağlı kalmıştır.
C)    Sembolizmin etkisinde kalmıştır.
D)    Şiirlerinde biçim kaygısını ön planda tutmuştur.
E)    Ziya Osman Saba ile yakın okul yıllarından dostluğu vardır.
12- Aşağıdakilerden hangisi “deneme” türünün özellikleri arasında sayılamaz?
a)      Konu sınırlaması yoktur.
b)      Güncel olaylar üzerinde yazılan günübirlik yazılardır.
c)      Yazar kendi duygu ve düşüncelerini ortaya koyar.
d)      Gazete ve dergi yazısıdır.
e)      Ortaya konan düşüncelerde bilimsel kesinlik aranmaz

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.