Türkçe Paragraf Alıştırmaları

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

1.   Kişiyi yaşamda güçlü kılan "kendine güven, istem, umut içinde yaşam" gibi iç güçlerdir. Kişi bunlarla varlığını sürdürür, yaşar, yapar, ortaya koyar. Gam ya da üzüntü belki kanserle özdeş olabilir. Kanser mikrobu insanı ağır ağır, sessiz ve sinsice içten içe yıkar çürütür. "Gam" dediğimiz görünmez düşman da böyle değil midir?
Parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)   insanı hayatta başarılı kılan çeşitli güçler vardır.
B)   Üzüntü insanı içten içe sinsice yıkar, çürütür.
c)          Üzüntü kansere benzer, tedavi edilemez.
D)   insanların mutlu ve başarılı olmaları, çalışmalardan elde edecekleri sonuçlara bağlıdır.

2.   O günkü başarısızlık bana bir gerçeği çok güzel öğretti: Sorumlululuk almaktan kaçınmamaiı; sorumluluğu bilip, ona göre çalışmalı; üzerimize aldığımız işi eksiksiz yerine getirmeli. işte başarı ya ulaşmanın temel nedenlerinden biri bu: Sorumluluk!
Parçaya göre başarıya ulaşmak nasıl sağlanır?
A)   insanlar hatalarından ders çıkarmalıdır.
B)   insanlar sorumluluk almaktan kaçınmamalıdır.
C)   Başarıyı yakalamak için düzenli, planlı, programlı çalışılmalıdır.
D)   Başarıya giden yollar araştırılmalı, ona göre çalışılmalıdır.

3. "Musluğu kapamış mıydım? Ütüyü pirizde takılı mı bıraktım acaba? Kapıyı kilitiemeden mi çıktım yoksa? … " Her şeyi kötüye yorar. Şöyle bir oturup konuşamazsınız; belli etmek istemese de başka yerdedir aklı.
Parçada sözü edilen kişinin vurgulanmak istenen özelliği, aşağıdakilerden hangisi-
dir?
A) iyimser
C) Malına düşkün
B) Titiz
D) Kuşkucu

4. (1) Sarmaşıklar içindeki kocaman penecereleriyle dikkati çeken okul, tuğladan yapılmıştı. (2) Tuğlaların kırmızısıyla sarmaşığın yeşili, dışarıdan bakıldığında ilginç bir görüntü oluşturuyordu. (3) içeri girdik. (4) Üzerinde yürüdüğümüz aydınlık koridora bayıldık. (5) Koridor boyunca ilan tahtalarındaki notlara, yazılara takıldı gözümüz. (6) Müdür yardımcısı olduğunu öğrendiğimiz bir beyle karşılaştık o sırada.
Yukarıdaki parça iki ayrı paragrafa bölünmek istense, ikinci paragraf kaç numaralı cümleye başlar?
A) 2
B)3
C)4
D)5

5. İri yapılı adam kımııdandı, çıplak ayağını öne uzattı. Yüzü aydınlığa gelmişti; ak sakallı, yuvarlak bir yüzü vardı. Çizgileri, uzak geçmişiyle bugünü arasında bir beliriyor bir yitiyordu. Sakallarının, kaşlarının uçlarında sayısız ışık zerrecikleri… Gün batımının dinginliği içinde …
Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A)   Eksiltili (kesik) cümleler vardır.
B)   Betimlemeye yer verilmiştir.
C)   Tanım cümleleri kullanılmıştır.
D)   Eylem cümleleri vardır.

6.   Ulusal destanın en büyük özelliklerinden biri de dildir. Destan dili bağlı olduğu dilin en güzel örneğini oluşturur. Dede Korkut'un dili de tam bir destan dili olarak Türkçenin eşsiz bir başyapıtı durumundadır. Bu dil, ulusun ağzından yüzyıllarca süzüle süzüle adeta atasözleri ve özdeyişler dizisi durumuna gelmiş bir dildir.
Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A)   Dede Korkut'un tam bir destan dili özelliği taşıdığına
B)   Ulusal destanın en büyük niteliklerinden birinin dilolduğuna
C)   Dede Korkut hikayelerinin atasözleriyle süslendiğine
D)   Öğrencilerin destan türündeki yapıtlara önem vermediğine

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Roman