Venalar

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

Venalar

Uterus'un venalan, yanlarda tuba'nın, ovarium'lann, ligamentum latunı ve ligamentum rotumdum'un venalan ile beraber plexuş pampiniformis'i meydana getirirler ve vena oyarcia'da toplanırlar . Vena ovarica, sağda vena cava inferior'a ve solda vena renalis'e dökülür. Uterus'un orta ve aşağı kısımlarının venalan birbiriyle; aynca mesane vajina, rectum ve dış genital organların venalan ile anostomoz yaparlar. Bu venalardan mesane ve vajina yanında bulunanlara plexus vajinalis ve plexus vesiçalis adı verilir.

D V. cava caudalis, 2) V. sacralis media, 3) V. ilica comminis, 4) Pl. rectalis; 5) Hilus ovarii'nin venaları, 6) Vena uterina, 7) PI. utera – vajinalis, Karizmatik V. pudendalis externa, 9) Vajinanın venalan, 10) V. clitoridis, İD V. analis; 12) Bulbus vestibul, 13) Pl. vesico – pudendalis, 14) Ramus communicans, 15) V. obturatoria, 16) V, uterina, 17) V. glutea caudalis, 18) V. glutea cranialisj 19) V. ilica externa, 20) V. ilica interna, 21) V. rectalis cranialis, 22) PI. pampiniformis:

Uterus'un önündekiler de plexus uterinus adını alırlar. Mons pu-bis'in venalan, vena pudendalis externa yoluyla vena sephena magnada, vena obtueratoria, vena pudendalis intern ave vena haemorrhoidalis externa'da toplanırlar. Bilhassa küçük ve büyük dudakların vena sistemi erektil dokuyu tamamlarlar. Cinsi tenbih esnasında dolarlar . Bu bölgenin turgorunu kazanmasını temin ederler. Bilhassa clitoris, vena sistemi bakımından oldukça zengindir. Corpus clitoridis ve bulbus vestibuli civarında husule gelmiş plelcsusler, cinsi temas veya tenbih esnasında dolarlar ve ditoris'in ereksiyonunu temin ederler. Burada husule gelen yaralanmalarda şiddetli kanamalara sebep olabilir.
1) Lig. sacrotuberosum,
2) PIexus haemorrhoidalis,
3) VÖ pudenda int.,
4) Derinin venalariyle anastomoz,
5) M. ischiocavernosus,
6) Bulbus vestibuli.

Vajina, venadan çok zengin olup, bunlar vajina derisi altında bir ağ meydana getirirler. Bu venalar, plexus utero – vajinalis ve vesico-vajinalis'e ve buradan doğru da vena hypogastrica'ya, açılırlar. Genital organların venalan nihayet vena ovarica ve vena ilica comnıuniş'de toplanırlar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
YALINLIK