YAŞAMA BİRLİKLERİ

14 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

YAŞAMA BİRLİKLERİ
•   Birey – Populasyon – Komünite – Ekosistem – Biyosfer
•   Populasyon : Aynı türden canlıların oluşturduğu topluluğa denir.
•   Komünite : Farklı populasyonların oluşturduğu topluluğa denir.
•   Ekosistem : Canlıların yaşamış olduğu cansız çevreye denir.
•   Biyosfer : Ekosistemi tamamen çevreleyen yapıya denir.
•   Ekoton : Sınır bölgesidir.Buradaki tür sayısı en fazladır.
•   Mikroklima : Farklı iklim ortamları.
•   Habitat : Canlının adresidir yani ekosistemde
yaşadığı yerdir.
•   Ekolojik Niş : Canlının habitattaki görevidir.
•   Süksesyon : Baskın türün değişmesidir.   
•   Flora : Bitki topluluğuna denir.
•   Fauna : Hayvan topluluğuna denir.

Ekosistem      Komünite      Populasyonlar      Topluluklar 
Ağrı dağı                   Ağrı dağında                   Ağrı dağında                    Ağrı dağında
                             yaşayan canlılar         yaşayan kınalı keklikler    yaşayan kınalı keklik sürüleri   

POPULASYON

•   Populasyonu etkileyen faktörler:
•   a) Doğum   b) Ölüm   c) Salgın hastalıklar   d) Savaşlar   e) Doğal afetler   
f) Besin miktarı   g) Yaşama alanı   h) Artık miktarı   ı) Göç (İçe göç-Dışa göç)

•   Bir populasyonda ;                                                                Birey  Sayısı
1) Doğum oranı > Ölüm oranı      Populasyon büyür.
    İçe göç > Dışa göç            Ortam şartları iyidir.
Genç miktarı çoktur.
       Zaman

                                                             Birey  Sayısı
2) Doğum oranı < Ölüm oranı      Populasyon küçülür.
    İçe göç < Dışa göç            Ortam şartları kötüdür.
Yaşlı birey fazladır.
       Zaman

                                                             Birey  Sayısı
3) Doğum oranı = Ölüm oranı      Populasyon dengededir.
    İçe göç = Dışa göç            Ortam şartları normaldir.
Bireyler eşit sayıdadır.
                                                           Zaman

•   Bir populasyonda yaşanabilen maximum birey sayısına taşıma kapasitesi denir.
•   Bir populasyondaki birey sayısı populasyonun yoğunluğu belirler.

Son
Tüketiciler

II. Tüketiciler

I. Tüketiciler

Üreticiler

•   Besin piramidinde üreticilerden tüketicilere doğru gidildiğinde sayıda azlık,irilik ve biyokütlede azlık görülür.
•   Beslenme seviyelerinde enerji transferindeki hiyerarşi “kim kimi yer” sorusunun cevabına göre belirlenir.
•   Besin piramidinde yukarılara doğru çıkıldıkça enerji kaybı olur.

İç Parazitlik (endoparazit): Bağırsakta yaşayan solucan ve kurtlar,bakteriler,mantarlar ve bazı bir hücreliler bu gruptandır. Enzim sistemleri olmadığı için kompleks besinleri sindiremezler.

Dış Parazitlik (ektoparazit): Canlının dışında yaşayan parazitlerdir. Enzim sistemleri ve sindirim sistemleri vardır. Bit,pire,tahta kurusu,kan emici sinekler bu gruba girer.

•   Parazit bakterilerin sindirimle ilgili enzim sistemleri gelişmemiştir.
•   Bütün parazitlerde üreme sistemi gelişmiştir.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
Recaizade Mahmut Ekremin Romancılığı