YENİ ÇALGILAR,YENİ MÜZİK KALIPLARI

13 Ağustos 2013 tarihinde tarafından eklendi.

YENİ ÇALGILAR,
YENİ MÜZİK KALIPLARI
Yeni yeni müzik aletleri bulundukça ve eski çalgılar geliştirildikçe, besteciler yavaş yavaş yeni müzik kalıpları denemeye, müziğe taze gö­rüşler getirmeye başladılar. Böylece insan sesiyle yapılan müzik yerini yavaş yavaş aletlerle çalınan müziğe bıraktı. 1600'lerin sonlarına doğru ve 1700 lerin başında Antonio Stradivarius dünya­ca ünlü harikulade kemanlarını yaptı. 1709'da da piyano icat edildi. Bu gelişmelerden önce, en önemli klavyeli çalgılar "klavsen" ile "harpsi-kord"idi.
1700 tarihlerinde "senfoni" tarzı müzik ge­lişti. Senfoni uzun bir müzik parçasıdır; üç ya da daha çok bölümden meydana gelmiştir. Çok kez bu bölümler arasında bir duraklama vardır. Bölümler bütün senfoninin gidişine göre, dikkat­le ayarlanmıştır. Aynı sıralarda oda müziği (küçük bir çalgıcı topluluğunca çalınan müzik) de gelişti. Josef Haydn, Wolfgang A. Mozart, Ludvig van Beethoven gibi besteciler her iki tür­de de birçok yapıt verdiler.
1800'lerin ilk yıllarında müzikte "romantik" akımın etkileri görülmeye başladı. Besteciler elle­ri altındaki daha büyük orkestralardan ve yeni çalgılardan yararlanarak, eski bestecilerinkinden çok daha duygulu, etkileyici parçalar yapmayı başardılar. Beethoven dokuz senfonisiyle, hem romantik hem de "klasik" denilen daha eski tarz müziğin ustası olduğunu kanıtladı. Daha başka Alman bestecileri romantik tarzı sürdürdüler. Birbirinden güzel 600 şarkı bestelemiş olan Franz Schubert, Robert Schumann, Felix Mendelssohn gibi.
1800'lerin sonlanna doğru birçok besteci müzikte ulusal özelliklere daha çok yer vermeye başladı. İtalyanlar özellikle operada ustalaştılar, Giuseppe Verdi gibi büyük bir operacı yetiştirdi­ler. Alman operasının başta gelen bestecisi ise Richard Wagner'di. Bu büyük besteci operalarının hem müziğini, hem sözlerini yazıyor ve bunlara "müzikli dramlar" adını yakıştırıyordu. Fransız bestecisi Hector Berlioz ise yapıtlarında yeni çal­gılar kullanıyor ve romantik senfonilerini çaldır­mak için muazzam orkestralar kuruyordu.
1900'lerde besteciler müzikte yeni anlatım çeşitleri aramaya başladılar.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Şu Sayfamız Çok Beğenildi
KLASİSİZM